Okuma Metinleri

Çay Risalesi

Birinci Bab (Çay tabhının suret ve envaı beyanındadır) İşbu çayın tabh (pişirme) ve imali devaî (ilaç) ve şerbetî (içmelik) namlarıyla iki kısım olup aktar-ı âlemde (her yerde) daimü’l-icra (yaplagelen) olan tabh-ı şerbetî nevi olduğuna ve tabh-ı devaî ise kalilü’l-icra idüğüne

Devamı