Belge Okumaları

İtalyan Subayının Arnavutları Devlete Karşı Kışkırtma Çabaları

İtalya Hükümeti’nin Arnavutluk’un Toska kısmında bazı önde gelen Arnavutları kandırmaya çalıştığı, Manastır Jandarma Kumandanlığınca yapılan incelemeler neticesinde Ohri’de jandarma kuvvetlerini düzenleme işinde görevli İtalyan Topçu Binbaşısı Morikbo’nun bölgede yaşayan Bulgarlara yaptığı gibi…

Devamı

Takrir

Takrir, bir konunun ayrıntılı şekilde ele alındığı ve genellikle alt makamdan üst makama doğru yazılan yazıdır.

Devamı

Arz

Devlet görevlilerinin bir mesele hakkında bilgi vermek veya bir dilekte bulunmak amacıyla yazdıkları resmi belgelerdir. Bu belgeler padişaha hitaben yazılabildiği gibi, diğer kademedeki şahıslara da yazılabilirdi. Burada arz ile arzuhali karıştırmamak …

Devamı

Emir / Hüküm Tezkiresi

Divandan çıkan hükümlerin ilgili yerlere yazılması için hazırlanan tezkirelerdir. Aşağıda 1740 yılında, Kocaeli mutasarrıfına, İstanbul-Kocaeli arasındaki kadılara ve diğer görevlilere gönderilen …

Devamı

Hatt-ı Gubari

Hatt-ı Gubari, toz anlamına gelen ‘gubar’ kelimesinden gelmektedir ve gözle zor seçilebilecek küçüklükteki toz gibi minik yazı demektir. Posta güvercinlerine bağlanan minik kağıtlara çok yazı sığdırma çabası, bu yazıyı daha da geliştirmiştir. Bu sebeple bu yazıya “kalemü’l-cenah” (kanat kalemi)…

Devamı