Belge Okumaları

TARİHTE CASUSLUK

TARİHTE CASUSLUK Eski çağlardan günümüze kadar bütün devletler için hayati öneme sahip olan ve güvenlik ana başlığında incelenen mevzulardan biri istihbarat faaliyetleridir. Bir devlette var olan kültürel ve siyasi yapının korunması ve bunların uluslararası sahada belirli bir güce ulaşması, istihbaratı

Devamı

MUSUL MESELESİ VE PETROLLERİ

MUSUL MESELESİ VE PETROLLERİ Musul, stratejik önemi zengin ve verimli toprakları nedeniyle tarihin her döneminde önemli bir konumda olmuştur. Osmanlı Devleti’ne geçene kadar birçok Türk Devleti ve Beyliğinin hâkimiyeti altında girmiştir. Özellikle 1871’e gelindiğinde, buralarda petrolün bulunmasıyla, başta İngiltere olmak

Devamı

KIRIM SAVAŞI (1853-1856) ABDUSSAMED MİRZEHANLI / HALİT ATLI

KIRIM SAVAŞI (1853-1856) ABDUSSAMED MİRZEHANLI / HALİT ATLI  Rusya, coğrafi olarak sıcak denizlere çıkışı olmayan bir ülkedir. Çünkü kuzeyinde buzlarla kaplı denizler ve güneyinde ise İstanbul ile Çanakkale boğazlarının sahibi ve bu özelliği nedeniyle Karadeniz’in tek hâkimi olan Osmanlı Devleti’nin

Devamı

İBTİDAÎ MEKTEPLERDE OKUTULACAK DERSLER

Yemen’deki ibtidaî mekteplerde Kur’ân-ı Kerim, Tecvid, İlmihal, Türkçe, Matematik, İmla, Ahlak, Hat ve Dilbilgisi derslerinin verilmesinin kararlaştırıldığı, derslerin ahâlînin hükümete itâ‘at ve bağlılığını artıracak şekilde programlandığı, Osmanlıların fetihlerini ve İslâm’a yaptıkları hizmetleri anlatan bir eserin İstanbul’da hazırlandıktan sonra bastırılıp gönderilmesinin faydalı olacağı…

Devamı