Başlangıç

Osmanlıca Kelimelerin Okunuşlarına Ait Örnekler

Aşağıda verilecek tablodaki boş kısımları siz doldurunuz. Kolaylık olmak açısından okutucu harfler kırmızı renk ile gösterilmiştir. *Diğer harflerin sadece ilk seslerini almanız gerektiğini unutmayınız. *Okutucusu olmayan harfleri öncekine birleştirerek okuyunuz. Tablodaki “bütün” ve “yıl” örneklerinde olduğu gibi.

Devamı

Okutucu Harfler Aynı Zamanda Normal Harf Olarak da Kullanılır

Okutucu harfler, hem okutucu olarak hem de normal harf olarak kullanılabilirler. Konuyu daha iyi anlamak için aşağıdaki örnekleri inceleyelim.

Devamı

Osmanlıca’da Harflerin İlk Sesleri Alınır

Osmanlıca alfabesinde kullanılan harfleri ve okunuşlarını geçen sayfalarda görmüştük. Bu harfler, “Elif, Be, Te, Se …” diye isimlendirilmektedir. Hece ve kelime içinde kullanılırken bunların sadece ilk harfi alınır ve arkadan gelen okutucu harfe göre okunur. Mesela: “Be’nin B’si, Sin’in S’si, Kef’in K’si gibi.” Bunların içerisinde “Elif” istisnadır. Elif harfi hece

Devamı

Osmanlıca’da Okutucu Harfler

Osmanlıca, içerisinde barındırdığı Türkçe ve Batıdan alınma kelimelerin okunma mantığı açısından Arapçaya değil, bugün kullandığımız Latinceye benzerlik göstermektedir. Arapça ve Farsça kelimeler kendi dil kuralları içerisinde değerlendirilmekte ve ona göre şekil almaktadır. Bununla ilgili mevzu ilerleyen zamanlarda izah edilecektir. Bugün kullandığımız Latincede sekiz adet ünlü harf vardır. Bunlar “A-E-I-İ-O-Ö-U-Ü” sesleridir. Buna mukabil

Devamı

Harflerin başta, ortada ve sondaki hâlleri

Harfler başta, ortada ve sonda kullanılışlarına göre bazı farklılıklar göstermektedir. Aşağıda bunlara ait örnekler gösterilecektir. Bazı harfler yapı itibariyle birbirlerine benzerler, sadece nokta farkı vardır. O harf, noktasından fark edilir. Mesela: ( ب پ ت ث ). Bundan dolayı buraya harflerin hepsini değil de yapı itibariyle birbirine benzeyenlerin birini aldık.

Devamı

Rika Hattı

Harflerin rika hattı el yazısında kazandıkları şekiller aşağıdaki gibidir.

Devamı

Rakamlar

Osmanlıcadaki rakamlar, günümüz Türkçesinde kullanılan rakamlarla aynı özellikleri taşır. Osmanlıca yazının tersine soldan sağa doğru okunurlar.  

Devamı

Kur’an Alfabesinde Bulunan Harfler

Öncelikle Osmanlıcada kullanılan harfleri tanımalıyız. Osmanlıcadaki harfler ekseriya Kur’an’dan alınmıştır. Kur’an’dan alınan harflerin matbu şekilleri ve okunuşları aşağıda gösterilmiştir.

Devamı