Osmanlıca Öğreniyorum

Arapça Kelimelerin İmlâsı

Bu bölümde, Arapça kelimelerin, hangi vezinlerde hangi manaları taşıdığı ve bu kelimelerin nasıl yazıldığı konusuna devam edeceğiz. Bu, Osmanlıca metinleri doğru okuyup doğru yazabilmeye imkân tanıyacaktır. Dikkat: Burada Arapça öğrenmeyeceğiz. Arapçadan geçen kelimelerin, ama sadece kelimelerin imlası hakkında bilgi sahibi olacağız.

Devamı

Tekrar: Hatırlayalım…

İlk dersleri hatırlatıcı ufak dersler ve alıştırmalar. Konular: Osmanlıca’da Okutucu Harfler Ekler Kelimeler Arapça/Farsaça, Cümleler Türkçe Arapça Kelimelerin İmlası Asli ve Zaid Harfler Sülasi Mücerred Masdarlar

Devamı

Okuma Örnekleri [ÇÖZÜMLÜ]

Bundan önceki dersleri çalıştıysanız, bu sayfadaki cümlelerle pratik yapabilirsiniz. Bu sayfalar dergimizde ÇÖZÜMSÜZ bir şekilde yayınlanmıştır.

Devamı

Ekler

Osmanlıcada ekler kendi başına ayrı bir bölüm olarak değerlendirilmektedir. Zira ekler, kendi içinde bazı kurallara tabi olmakta, kelime kökleri için öğrendiğimiz kurallara her zaman uymamaktadırlar. Çoğu ekler klişe bir yapıya sahip olup farklı okunuşları da aynı şekil ile ifade edilmektedir.

Devamı

Klişeleşmiş Bazı Kelimeler

Bu tarz kelimelerin rahat okunabilmesi için, ya daha önceden bu kelimeyi görmüş ve doğrusunu birisi veya lügat yardımıyla okumuş olmalıyız, ya da cümle akışı içerisinde mantıklı bir mana kazanacak şekil alıncaya kadar değişik şekillerde okumaya çalışmalıyız. Aşağıda konuyla alakalı bazı örnekler bulacaksınız.

Devamı

Osmanlıca’da Kef Harfi

Osmanlıca alfabesinde bulunan ‘kef’ harfi, dört bölümde incelenir. 1- Kâf-ı Arabî: Türkçe, Arapça ve Farsça kelimelerdeki normal ‘ke’ harfidir. 2- Kâf-ı Farisî: Türkçe ve Farsça kelimelerdeki ‘ge’ harfidir. Arapça asıllı kelimelerde kullanılmaz. Çift keşideli yazılabildiği gibi, karışması muhtemel kelimeler hariç, Osmanlıcada tek olarak yazılmaktadır. 3- Kâf-ı Nunî (Nazal Ne,

Devamı

Okumayı Kolaylaştıracak Bazı Kurallar

Bazı kelimelerdeki okutucular yazım hızı sebebiyle terk edilmiştir. Veya yazım kuralları çerçevesinde okutucu harf kullanılmamaktadır. Bu durum ilk bakışta kelimenin okunmasını zorlaştırıcı gibi gözükebilir. Fakat aşağıdaki örnekler incelendiğinde bunun bir zorluk olmadığını göreceksiniz. Osmanlıca kelimelerde fark edilmesi gereken en önemli hususlardan birisi de kök ve ek ayrımıdır. Çünkü ekler köklere göre daha klişedir

Devamı