Bunları biliyor muydunuz?

Kelimelerin Kökenlerine Yolculuk: Çeyrek, Kellifelli, Şehzade, Şahane, Çirkin, Çirkef, Zerzavat, Şaheser

Dil, yaşayan ve gelişen canlı bir hakikat olduğundan kullandığımız kelimelerin aslî yapılarını bilmek dili daha iyi anlamamıza ve tanımamıza kapı açar. Özellikle geçmişini, tarihini bildiğimiz her kelime, dilimizi zenginleştirerek daha bilinçli konuşmamızı sağlar. Mesela, eskiden beden temizliği için gidilip yıkanılan yerlere…

Devamı

Evliyâ Çelebi’nin Rüyasında Gördüğü Câmi: Ahi Çelebi Câmii

Meşhur Seyâhatnâme’nin yazarı Evliyâ Çelebi, seyahatnamesini yazmaya başlamadan önce bir rüya görür. Gördüğü bu rüyayı da en ince teferruatlarına kadar seyahatnamesinin giriş kısmında anlatır. Rüyasında Peygamber Efendimizi (asm) gören Evliyâ Çelebi, huzûr-u Nebîye çıkınca heyecandan; “Şefâat Yâ Resûlallâh!” diyeceğine, “Seyâhat Yâ Resûlallâh!” der ve yollara revân olur. Evliyâ Çelebi, rüyasında Peygamber Efendimizi (asm) Ahi

Devamı

Kelimelerin Kökenlerine Yolculuk: Sebil, Cömert, Şah-mat, Testere, Mermi

İnsanla, lisan arasında çok derin ve köklü bir bağ vardır. İnsan; fikirlerini, duygularını, beklentilerini, hayallerini dış dünyaya en net ve en berrak şekilde lisanıyla yansıtır. Lisan, kişinin iç dünyasının, dış dünyaya açılan bir çeşit aynasıdır. Bu ayna ne kadar büyük ve parlak olursa, o nispette kişi, iç

Devamı