Osmanlıca Dünyası

Osmanlıca Hakkında Kim, ne dedi?

Osmanlı Türkçesi öğrenmek, tarihimizle, köklerimizle irtibat açısından önemli olduğu gibi, bu kültür ve irfan hazinesine girmek, düşünce ve tefekkür dünyamız açısından da son derece ehemmiyetlidir. Osmanlı dönemi Türkçesi, günümüz Türkçesiyle kıyaslanamayacak kadar zengin kelime ve kavramları ihtiva etmektedir. Fakat asıl karşılaştığımız ve izalesinde de bir hayli zorlandığımız husus, ilkokuldan itibaren eski harflerle

Devamı