Editörden

BATI YIKILACAK, DOĞU BİRLEŞECEK

BATI YIKILACAK, DOĞU BİRLEŞECEK Doğu ve batının her anlamda alış-verişi yüzyıllar boyunca devam edegelmiştir. Dünyanın küçülüp bir köy haline geldiği günümüzde bu hal artarak devam etmektedir. Şöyle bir farkla ki, doğu hususan Müslümanlar, beslendiği manevi kaynak itibariyle adalet ve merhamet Devamı

DÜNÜ BİLMEYEN YARINI İNŞA EDEMEZ

DÜNÜ BİLMEYEN YARINI İNŞA EDEMEZ Cevdet Paşa “Tarih bilmeyen diplomat, pusuladan anlamayan kaptana benzer; her ikisinin de karaya oturmak tehlikesi vardır” diyordu. Doğru da söylüyordu. Hafıza-i beşer nisyanla malül olduğu hakikati de hepimizce malum. Bugün dünya ateş çemberi. İçinde kardeşlerimiz Devamı

KUDÜS BİZİMDİR

KUDÜS BİZİMDİR Şöyle yazmıştı, İrfan Mektebi dergimizin yazarlarından bir hocamız: Kudüs Bizimdir… Çünkü “Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir.” (İsra/1) Devamı

TARİH VE MİLLET

TARİH VE MİLLET Unutmadık! Unutmayacağız! Unutturtmayacağız! Bugünlerde sık duyduğumuz bir söz, değil mi? Neden, çünkü bugün yüz yüze geldiğimiz problemler, çoğu kez dünden unuttuklarımızın tokadıdır; bugün bunu daha iyi anlıyoruz. Abdülbâki Gölpınarlı’nın şu sözü takıldı gözüme: “Dünü bilmeyen bugünü anlayamaz; Devamı

Toplumun Mayası Kelimelerdir

Toplumun Mayası Kelimelerdir İşe kelimelerden başlarım diyordu, Konfüçyüs. Nasıl demesin ki, “Bir millete o milletin diliyle oynamaktan daha büyük suikast olamaz” diyordu Alman şair Goethe de. Oysa biz, iletişim çağında mağaralarda görünen resimli iletişim devirlerine dönmüş hale geldik neredeyse. Bu Devamı

OKUMA LİSTENİZDE OSMANLICA BİR KİTAP DA OLSUN

OKUMA LİSTENİZDE OSMANLICA BİR KİTAP DA OLSUN Günler, aylar hızla akıp giderken yolumuz Ramazan-ı Şerife geldi… Allah Resulünün “… ve belliğna Ramazan” cümlesiyle talim ettiği ve ümmetin dillendirdiği duasına karşılık bulduk. Mübarek Ramazan, hoş geldi, safalar getirdi. Ramazan-ı Şerifiniz hayırlı, Devamı

HAMD OLSUN

HAMD OLSUN Fetih ve Ramazan-ı Şerifi istikbal ayı olan bu Mayısa girerken, hatt-ı Kur’an ile neşrine muvaffak olduğumuz Osmanlıca Eğitim ve Kültür Dergisinin 45. sayısını sizlerle buluşturmamıza vesile olan Rabbimize bî-nihaye hamd ü senalar ediyorum. Dünya döndükçe ve insanlık var Devamı

KENDİMİZİ TANIMAYA İHTİYACIMIZ VAR

KENDİMİZİ TANIMAYA İHTİYACIMIZ VAR Her gün yaşadıklarımızı gördükçe tarihe müracaat etme zarureti hâsıl oluyor. İmam Şafii Hazretleri demiş ya hani: “Tarih okuyanın aklı çoğalır.” İşte biz de özellikle bu Avrupalılar zıpladıkça tarihi belgelere bakıp, demek değişen bir şey yok diyoruz. Devamı

Dün / Bugün

Dün / Bugün Dün, Orhan Gazi “Osmanlıya iki kıta üstünde hükmetmek yetmez. Zira i’la-yı kelimetullah azmi dünyaya sığmayacak kadar yüce bir azimdir. Selçuklunun varisi biz olduğumuz gibi Roma’nın varisi de biziz” diyordu. Bugün bize düşen, aynı ruh, heyecan ve dava Devamı

BİZE DÜŞEN

BİZE DÜŞEN Sene 1515’ler. Sokullu Mehmed Paşa, İbn-i Kemal Paşazade, Ebussuud Efendi, Barbaros Hayreddin Paşa, Piri Reis, Bâkî, Fuzulî, Ahmed Karahisarî, Mimar Sinan gibi zatların yetiştiği kudret ve haşmet zamanları… Fransa kralının, Osmanlı Padişahına “Dünyanın mamur yerlerinden birçok ülke ve Devamı