Kitâbe Okumaları

Mezar Taşı Yazıları

Muhtelif mezar taşı yazıları..

Devamı

Müverrih Ahmed Lütfi Efendi’nin Şahidesi ve Bir Ta’lik Levha

هو الحيّ الباقي Hüve’l-Hayyü’l-Bakî بر عصرلق عمري كسب كماله صرف ايدوب Bir asırlık ömrü kesb-i kemâle sarf idüb هر زمانده مظهر اولمشدي بحقٍّ حرمته Her zamanda mazhar olmuşdu bihakkın hürmete

Devamı

Yafa’da Osmanlı Yapısı

لطف سلطان زمان ملكن ايتدي كامران Lütf-ı Sultan zaman-ı mülkün itdi kâmurân اولمده هر دم جهان سايه سنده مستفيد Olmada her dem cihan sayesinde müstefîd

Devamı

Cafer Ağa Medresesi Kitâbesi

سرای همايونده كائن تبرداران زلفليان Saray-ı hümâyunda kâin teberdârân-ı zülfliyân خاصّه كتخداسي اولوب طريق حج شريفده Hassa kethüdası olub tarik-i Hacc-ı Şerifde

Devamı