Osmanlıca Öğreniyorum

Harflerin başta, ortada ve sondaki hâlleri

Harfler başta, ortada ve sonda kullanılışlarına göre bazı farklılıklar göstermektedir. Aşağıda bunlara ait örnekler gösterilecektir. Bazı harfler yapı itibariyle birbirlerine benzerler, sadece nokta farkı vardır. O harf, noktasından fark edilir. Mesela: ( ب پ ت ث ). Bundan dolayı buraya harflerin hepsini değil de yapı itibariyle birbirine benzeyenlerin birini aldık.

Devamı

Rika Hattı

Harflerin rika hattı el yazısında kazandıkları şekiller aşağıdaki gibidir.

Devamı

Rakamlar

Osmanlıcadaki rakamlar, günümüz Türkçesinde kullanılan rakamlarla aynı özellikleri taşır. Osmanlıca yazının tersine soldan sağa doğru okunurlar.  

Devamı

Kur’an Alfabesinde Bulunan Harfler

Öncelikle Osmanlıcada kullanılan harfleri tanımalıyız. Osmanlıcadaki harfler ekseriya Kur’an’dan alınmıştır. Kur’an’dan alınan harflerin matbu şekilleri ve okunuşları aşağıda gösterilmiştir.

Devamı