Osmanlıca Öğreniyorum

Kelime İçindeki Kalın Sesler

Kelimenin ilk harfi kalın veya ince karşılığı olan harflerden biri olmadığı zaman ise, kelimenin içinde kalın bir harf olup olmadığına bakılır. Eğer kelimenin içerisinde kalın bir harf varsa, okutucu seslerden kalın olanları (a-ı-o-u) tercih edilir. Kelimenin içerisinde (elif) okutucusu varsa zaten kalın okunacak demektir.

Devamı

Kalın ve İnce Karşılığı Olan Harfler

Osmanlıcada okutucu harflerden و ) ) okutucusunun “o-ö-u-ü” olmak üzere dört sesi karşıladığını görürsünüz. Bu ilk bakışta -normal olarak- bir zorluk gibi gözükmektedir. Fakat bazı hususları bilmek kaydıyla zorluk gibi gözüken bu durum ortadan kalkmaktadır. Bu konu için aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

Devamı

Osmanlıca Kelimelerin Okunuşlarına Ait Örnekler

Aşağıda verilecek tablodaki boş kısımları siz doldurunuz. Kolaylık olmak açısından okutucu harfler kırmızı renk ile gösterilmiştir. *Diğer harflerin sadece ilk seslerini almanız gerektiğini unutmayınız. *Okutucusu olmayan harfleri öncekine birleştirerek okuyunuz. Tablodaki “bütün” ve “yıl” örneklerinde olduğu gibi.

Devamı

Okutucu Harfler Aynı Zamanda Normal Harf Olarak da Kullanılır

Okutucu harfler, hem okutucu olarak hem de normal harf olarak kullanılabilirler. Konuyu daha iyi anlamak için aşağıdaki örnekleri inceleyelim.

Devamı

Osmanlıca’da Harflerin İlk Sesleri Alınır

Osmanlıca alfabesinde kullanılan harfleri ve okunuşlarını geçen sayfalarda görmüştük. Bu harfler, “Elif, Be, Te, Se …” diye isimlendirilmektedir. Hece ve kelime içinde kullanılırken bunların sadece ilk harfi alınır ve arkadan gelen okutucu harfe göre okunur. Mesela: “Be’nin B’si, Sin’in S’si, Kef’in K’si gibi.” Bunların içerisinde “Elif” istisnadır. Elif harfi hece

Devamı

Osmanlıca’da Okutucu Harfler

Osmanlıca, içerisinde barındırdığı Türkçe ve Batıdan alınma kelimelerin okunma mantığı açısından Arapçaya değil, bugün kullandığımız Latinceye benzerlik göstermektedir. Arapça ve Farsça kelimeler kendi dil kuralları içerisinde değerlendirilmekte ve ona göre şekil almaktadır. Bununla ilgili mevzu ilerleyen zamanlarda izah edilecektir. Bugün kullandığımız Latincede sekiz adet ünlü harf vardır. Bunlar “A-E-I-İ-O-Ö-U-Ü” sesleridir. Buna mukabil

Devamı