Bunları biliyor muydunuz?

KELİMELERİN KÖKENLERİNE YOLCULUK

Yine günlük dilde çokça kullandığımız ama kökenini çok bilmediğimiz kelimelerin geçmişine beraber bir yolculuk yapacağız. Birlikte, yeni kelimeler tanıdıkça dilimizin ve dünyamızın sınırlarını genişleteceğiz.

Devamı

KELİMELERİN KÖKENLERİNE YOLCULUK

Bu ay okullar açıldığından dolayı eğitimin içinde kullanılan önemli kelimelerin kökenlerine yolculuk yapacağız. Eğitime dair kelimelerimizin öncelikle kendilerini bilmemiz bizi dili daha iyi anlamaya ve kullanmaya doğru yönlendirecektir. Özellikle geçmişini bildiğimiz her bir kelime,  dilimizi zenginleştirerek daha bilinçli konuşmamızı sağlayacaktır.

Devamı

Kelimelerin Kökenlerine Yolculuk

Bu ay yaz mevsimiyle birlikte Rabbimizin rahmet hazinesinden çıkan meyvelerimizin isimlerinin kökenlerine doğru bir yolculuk yapacağız. Pek çoğu başka yerlerden Anadolu’ya sonradan gelen bu meyveler, bugün dilimizin bir parçası olup geldikleri dönemin ve yerlerin izlerini üzerlerinde taşıyorlar.

Devamı

Osmanlı Devrinde Bulunan Defineler

Tevafuken Bulunan Defineler Muhtevasından dolayı, bulunan veya ortaya çıkan definelerle ilgili haberler, tarih boyunca hep revaçta olmuştur. Kimi zaman birilerinin gayreti ve aramasıyla ortaya çıkan defineler veya hazine sandıkları, bazen bir tevafuk üzerine de bulunabilmekteydiler. Tarihte bu durumun birçok örneği

Devamı

KELİMELERİN KÖKENLERİNE YOLCULUK

Sevgili okurlar, ecdadımız “Üslûb-u beyân aynıyla insan” demişler. Yani bir insanın insanlığı, karakteri konuşmasının üslubuna yansır. Onun şahsiyeti lisanı kullanma tarzına akseder. Neticede biz o insanı, konuşması ile tanımış oluruz. Bundandır ki atalarımız “Kuşlar ayaklarıyla insanlar dilleriyle yakalanır” demişler. Yani

Devamı

KELİMELERİN KÖKENLERİNE YOLCULUK

Bediüzzaman Hazretleri Muhâkemât isimli eserinde “milli lisan” hakkında şu harika tespiti yapar: “Bir milletin mizacı (karakteri) o milletin hissiyatının menşei (kaynağı) olduğu gibi, lisan-ı millisi de hissiyatının makesidir (ayinesidir)” der. Yani bir milletin karakter özellikleri, milli şahsiyeti hislerinin çıkış kaynağı

Devamı

Doğu Türkistan’da Bir Türk-İslâm Devleti: Kaşgar Hanlığı

Kaşgar Emîri Muhammed Yakub Bey’in 1864-1869 seneleri arasında Doğu Türkistan’daki mahallî beylikleri birleştirerek, merkezi Kaşgar şehri olan bir devlet kurduğunu biliyor muydunuz? Muhammed Yakub Bey, Kaşgar Hanlığı’nı kurduktan sonra Osmanlı Devleti ile bağ kurmak için yeğeni Seyyid Yakub Kaşgarî’yi 1873

Devamı