BATI YIKILACAK, DOĞU BİRLEŞECEK

BATI YIKILACAK, DOĞU BİRLEŞECEK

BATI YIKILACAK, DOĞU BİRLEŞECEK

by Kasım 2017 0 comments

BATI YIKILACAK, DOĞU BİRLEŞECEK

Doğu ve batının her anlamda alış-verişi yüzyıllar boyunca devam edegelmiştir. Dünyanın küçülüp bir köy haline geldiği günümüzde bu hal artarak devam etmektedir. Şöyle bir farkla ki, doğu hususan Müslümanlar, beslendiği manevi kaynak itibariyle adalet ve merhamet üzere olmuştur. Bu halini de her zaman her yerde devam ettirmiştir. Batı ise, muharref dinlerinden aldıkları yaklaşımla hep zulüm taşımışlardır.

Burada makusen mütenasip bir hal daha göze çarpıyor. O da şudur: Batı teslis inancına sahiptir. Biri değil, üçü kabul ederler. Bu inanış temelinde dağınıklığı telkin ederken, Batı menfaati gereği birlik adı altında hareket etmeye çalışmıştır. Amerika’sı, İngiltere’si, batısı kendilerine birlik demiştir. Doğu ise tevhid inancına sahiptir. Esas itibariyle bir olmak en çok Müslümanlara yakışmaktadır. Tarih boyunca da bu birlik ve onun getirdiği güçle hareket edebilmişlerdir. Fakat maalesef, özellikle Fransız ihtilalinden sonra, Batı birlik adı altında şer güçler ve menfaat birliktelikleri elde ederken, Müslüman coğrafyada ihtilaf ve iftirakı körüklemişlerdir. Asabiyet ve mezhep farklılıkları üzerinden inanılmaz çalışmalar yaparak, doğu toplumlarını ve Afrika’yı kendi menfaatleri lehine paramparça etmişlerdir.

Son günlerde Katalonya’nın İspanya’dan ayrılma talepleri batıyı, hatta dünya kamuoyunu epey meşgul etmiştir. Bundan önce İngiltere’nin Avrupa birliğinden ayrılma kararı, batının dengelerini epey sarsmıştır. Bu hareketlilikler, bugüne kadar doğuda her türlü ayrıştırmayı körükleyen Amerika ve Batı için de sonun yakın olduğuna işaret etmiyor değildir.

Batının cilalı yüzü, mazlumların gözyaşları ile sulanınca makyajı dökülmeye başlamıştır. İnsan hakları, barış gibi sözlerin aslında bir kılıftan ibaret olduğu, her gün daha da anlaşılır olmaktadır. Sadece dışarıya karşı değil, kendi insanlarına karşı da agresif hale gelen batı ve yönetiminin toplumsal dinamiklerini taşıyan çürük direkleri kırılmaya yüz tutmakta olup, bu da gidişatın bariz göstergesidir.

Dünya bir kez daha değişiyor. Dün doğunun hakikatlerinden istifade ile ayakta kalabilme ameliyesi gösteren ve dönüp bununla yine doğuyu hırsızlayan Batı, artık esas haline, kendine dönmeye yüz tutmuştur. Yaptığı hatalar neticesi kaderin sillesiyle silkelenen ve kendine gelen doğu da yeniden kendini keşfetmeye başlamıştır. O da kendine gelecektir.

Belgeler kısmında göreceksiniz ki Katalonya bugün olduğu gibi dün de özerklik talep etmiş. Buna engel olmaya çalışan batı, diğer taraftan bizim içimizde ayrılıkları ve anarşiyi körüklemekten geri durmamıştır.

Fakat esas olan temeldir. Köktür. Her şey yeniden kendi kökleri üzerinde ayağa kalkacaktır.

 

باتي ييقيلاجق، طوغو برلشه جك

طوغو و باتینڭ هر آڭلامده  آليش- ويريشي يوز ييللر بوينجه  دوام ايده كلمشدر. دنيانڭ كوچولوب بر كوي حالنه  كلديگي كونمزده  بو حال آرتارق دوام ايتمكده در. شويله  بر فرقله كه ، طوغو خصوصًا مسلمانلر، بسلنديگي معنوي قايناق اعتباريله  عدالت و مرحمت أوزره  اولمشدر. بو حالني ده  هر زمان هر يرده  دوام ايتديرمشدر. باتي ايسه ، محرّف دينلرندن آلدقلري ياقلاشيمله  هپ ظلم طاشمشلردر.

بوراده  معكوسًا متناسب بر حال داها كوزه  چارپييور. او ده  شودر: باتي تثليث اينانجنه  صاحبدر. بري دگل، أوچي قبول ايدر. بو اينانيش تملنده  طاغينيقلغي تلقين ايدركن، باتي منفعتي كرگي برلك آدي آلتنده  حركت ايتمه يه  چاليشمشدر. آمريقه سي، انكلتره سي، باتيسي كنديلرينه  برلك ديمشدر. طوغو ايسه  توحيد اينانجنه  صاحبدر. اساس اعتباريله  بر اولمق اڭ چوق مسلمانلره  ياقيشمقده در. تاريخ بوينجه  ده  بو برلك و اونڭ كتيرديگي كوچله  حركت ايده بيلمشلردر. فقط مع الاسف، أوزللكله  فرانسز اختلالندن صوڭره ، باتي برلك آدي آلتنده  شر كوچلر و منفعت برلكده لكلري الده  ايدركن، مسلمان جغرافيه ده  اختلاف و افتراقي كوروكله مشلردر. عصبيت و مذهب فرقليلقلري أوزرندن اينانيلماز چاليشمه لر ياپارق، طوغو طوپلوملريني و آفريقه يي كندي منفعتلري لهنه  پارام پارچه  ايتمشلردر.

صوڭ كونلرده  قاتالونيه نڭ اسپانيه دن آيريلمه  طلبلري باتي يي، حتّی دنيا قامو اويني اپي مشغول ايتمشدر. بوندن أوڭجه  انكلتره نڭ آوروپه  برلگندن آيريلمه  قراري، باتینڭ دنكه لريني اپي صارصمشدر. بو حركتليلكلر، بوكونه  قدر طوغوده  هر تورلي آيريشديرمه يي كوروكله ين آمريقه  و باتي ايچون ده  صوڭڭ ياقين اولديغنه  اشارت ايتمييور دگلدر.

باتینڭ جلالي يوزي، مظلوملرڭ كوز ياشلري ايله  صولاننجه  ماقياژي دوكولمه يه  باشلامشدر. انسان حقلري، باريش كبي سوزلرڭ اصلنده  بر قليفدن عبارت اولديغي، هر كون داها ده  آڭلاشيلير اولمقده در. سادجه  طيشاري يه  قارشي دگل، كندي انسانلرينه  قارشي ده  آغرسيف حاله  كلن باتي و يونتيمنڭ طوپلومسال ديناميكلريني طاشييان چوروك ديركلري قيريلمه يه  يوز طوتمقده  اولوب، بو ده  كيديشاتڭ بارز كوسترگه سيدر.

دنيا بر كز داها دگيشييور. دون طوغونڭ حقيقتلرندن استفاده  ايله  آياقده  قالابيلمه  عمليه سي كوسترن و دونوب بونڭله  يينه  طوغويي خيرسزلايان باتي، آرتيق اساس حالنه ، كندينه  دونمه يه  يوز طوتمشدر. ياپديغي خطالر نتيجه سي قدرڭ سيلله سيله  سيلكه لنن و كندينه  كلن طوغو ده  يڭيدن كنديني كشف ايتمه يه  باشلامشدر. او ده  كندينه  كله جكدر.

بلگه لر قسمنده  كوره جكسڭزكه  قاتالونيه  بوكون اولديغي كبي دون ده  أوزركلك طلب ايتمش. بوڭا انگل اولمه يه  چاليشان باتي، ديگر طرفدن بزم ايچمزده  آيريلقلري و آنارشي يي كوروكله مكدن كري طورمامشدر.

فقط اساس اولان تملدر. كوكدر. هر شي يڭيدن كندي كوكلري أوزرنده  آياغه  قالقاجقدر.

'Manşet' KONUSUNDAKİ DİĞER YAZILAR

ŞU YAZILAR DA 'Manşet' İLE İLGİLİ. OKUMAK İSTEYEBİLİRSİNİZ:

HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ.

SİZ DE FİKİRLERİNİZİ BEYAN EDEBİLİRSİNİZ..

Henüz yorum yok..

Bu yazı ile ilgili fikirlerinizi beyan edebilirsiniz.

<