Archive

BATI YIKILACAK, DOĞU BİRLEŞECEK

BATI YIKILACAK, DOĞU BİRLEŞECEK Doğu ve batının her anlamda alış-verişi yüzyıllar boyunca devam edegelmiştir. Dünyanın küçülüp bir köy haline geldiği günümüzde bu hal artarak devam etmektedir. Şöyle bir farkla ki, doğu hususan Müslümanlar, beslendiği manevi kaynak itibariyle adalet ve merhamet Devamı

ABAYI YAKMAK

ABAYI YAKMAK Aba, dövme yünden değişik kalınlıklarda yapılan bir tür kumaşın adı olup genellikle beyaz renkte imal edilir. Siyah renklisine ise “kebe” denir. Bu cins kumaşın kullanıldığı pek çok yer olmakla beraber, aba denilince genlikle dervişlerin giydiği hırka anlaşılır. Vücudun Devamı

OSMANLICA ESERLERDEN ÜCRETSİZ FAYDALANABİLİYORSUNUZ!

BİLİYOR MUYDUNUZ, OSMANLICA ESERLERDEN ÜCRETSİZ FAYDALANABİLİYORSUNUZ! Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul ve Esasları Hakkında Tüzükte yapılan değişiklikler Bakanlar Kurulunun onayını müteakip Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Tüzükte yapılan değişiklikle yazma ve nadir basma eserlerden resmi kurum ve Devamı

YAZIMIZDAN ASLA VAZGEÇİLEMEZ

YAZIMIZDAN ASLA VAZGEÇİLEMEZ Ben ertesi gün adı geçen yere -davet olunduğum adres ile- vardım, bir kilise dâhilinde toplanmış ahali o kadar çok değil, yüz, nihayet yüz yirmi kişi olup bekliyorlardı. On dakika sonra kendisine işaret olunan Profesör konuşma kürsüsüne çıktı, Devamı

BİR MİLLETE “MİLLET” VASFI KAZANDIRAN HAFIZASIDIR

BİR MİLLETE “MİLLET” VASFI KAZANDIRAN HAFIZASIDIR   Farz-ı muhal söylüyorum, Allah göstermesin! Hasta olduk ve beynimizde bir hasar oluştu. Neticesinde hafızamızı tümden kaybettik. Bundan sonra hayatımızda ne değişirdi? Biz söyleyelim. Her şey, tüm hayatımız. Yani hafızamızı tümden kaybettiğimizde: İsmimizi, kim Devamı

Hüsn-i Hat Çalışmaları

Osmanlıca yazabilmek için harflerin yazılış ve birleşme şekillerini bilmek önemlidir. Oklara göre harf yazılışlarını farkedip kurşun kalemle altlarındaki harflerin üzerinden geçiniz. Boş alanlara da kendiniz bakarak yazınız.

Devamı

Kitabe okumaları

Kitabe okumaları Emîn Efendi’nin Mezar Taşı Fâtıma Hanımın Mezar Taşı Muhammed Fuad Bey’in Mezar Taşı Muhammed Hulûsî Efendi’nin Mezar Taşı

Devamı

KELİMELERİN KÖKENLERİNE YOLCULUK

KELİMELERİN KÖKENLERİNE YOLCULUK Sevgili dostlar, “İnsan dilinin altında gizlidir” derken aslında kişinin iç dünyasını dışa yansıtırken niyetine, maksadına göre seçerek kullandığı kelimeleri kastetmiş oluyoruz. O kelimelerdir ki, dilimizin altında yatan bizi yansıtıyor. Güzel ve faydalı sözler için Hazreti Süleyman (as) Devamı