Çay Risalesi

Çay Risalesi

Çay Risalesi

by Ekim 2017 0 comments

Birinci Bab

(Çay tabhının suret ve envaı beyanındadır)

İşbu çayın tabh (pişirme) ve imali devaî (ilaç) ve şerbetî (içmelik) namlarıyla iki kısım olup aktar-ı âlemde (her yerde) daimü’l-icra (yaplagelen) olan tabh-ı şerbetî nevi olduğuna ve tabh-ı devaî ise kalilü’l-icra idüğüne (az yapıldığına) ve işbu devaî tabhın mahsulünün fevaidi şerbetî tabhın menkuu (suda kaynatılmış) menafii (faydaları) ile beraber bi’l-izah bab-ı sanide tafsil olunacağına (açıklanacağına) binaen ber vech-i zîr (aşağıda olduğu gibi) beyan-ı tabha (pişirme açıklamasına) ağaz olunur (başlanır).

 

'Okuma Metinleri' KONUSUNDAKİ DİĞER YAZILAR

ŞU YAZILAR DA 'Okuma Metinleri' İLE İLGİLİ. OKUMAK İSTEYEBİLİRSİNİZ:

HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ.

SİZ DE FİKİRLERİNİZİ BEYAN EDEBİLİRSİNİZ..

Henüz yorum yok..

Bu yazı ile ilgili fikirlerinizi beyan edebilirsiniz.

<