Archive

Hüsn-i Hat Çalışmaları

Osmanlıca yazabilmek için harflerin yazılış ve birleşme şekillerini bilmek önemlidir. Oklara göre harf yazılışlarını farkedip kurşun kalemle altlarındaki harflerin üzerinden geçiniz. Boş alanlara da kendiniz bakarak yazınız.

Devamı

Kitabe okumaları

Kitabe okumaları Seyyid Muhammed Efendinin Mezar Taşı Merkez Efendi Camii Avlu Giriş Kapısı Üzeri Kitabesi

Devamı

Çay Risalesi

Birinci Bab (Çay tabhının suret ve envaı beyanındadır) İşbu çayın tabh (pişirme) ve imali devaî (ilaç) ve şerbetî (içmelik) namlarıyla iki kısım olup aktar-ı âlemde (her yerde) daimü’l-icra (yaplagelen) olan tabh-ı şerbetî nevi olduğuna ve tabh-ı devaî ise kalilü’l-icra idüğüne

Devamı