Terbiye-i irade

Terbiye-i irade

Terbiye-i irade

by Eylül 2017 0 comments

On sekizinci fasıl

Terbiye-i irade

1 Terbiyenin veche-i istikâmeti. 2 İnzibâtın lüzûmu. 3 İ’tiyâdın tesîri. 4 Halkın tekevvünü. Nazar-ı mülahazaya alınacak üç âmil: 1 çocuğun fıtratı; 2 muallimin tesîri; 3 bizzat çocuğun cehd-i şahsîsi. 5 Muallim vazîfesinin bu kısmında ne sûretle hareket edecektir.

  1. Terbiyenin gayesi, çocuktan mümkün olduğu kadar adam bir adam yetiştirmektir. Şimdi, insanı temyîz eden, akıl ile ihtiyardır.
  2. Akıl, yalnız hâdise-i muşahhasayı değil, fakat kavanîn-i külliye ve mücerredeyi de, yalnız geçen şeyi değil, devam edeni de bilmek, velhasıl münâsebât-ı eşyâyı bilmek ve anlamak melekesidir.
  3. ihtiyar, kendi kendine mâlik olmak, nefsine sahip olmak, nefsimizde mevcûd hayvâniyete galebe çalmak, faâliyetimizi aklımıza hâdim kılmak melekesi.

Aklın terbiyesinden bahsettik. Şimdi de ihtiyarın terbiyesinden bahsedeceğiz.

 

HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ.

SİZ DE FİKİRLERİNİZİ BEYAN EDEBİLİRSİNİZ..

Henüz yorum yok..

Bu yazı ile ilgili fikirlerinizi beyan edebilirsiniz.

<