Harem-i Şerif-i Kuds

Harem-i Şerif-i Kuds

Harem-i Şerif-i Kuds

by Eylül 2017 0 comments

بسم الله الرحمن الرحیم

سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير

Âyet-i kerîmesiyle kadir ve kıymeti i’lâ buyurulan kıble-i ûlâ-yı müslimîn ve sâlis-i haremeyn-i şerîfeynin hâl hâzır-ı harâbîsi hakkında çar-ı aktar-ı âlemde bulunan müslüman dindaşlarımıza ma’lûmât vererek nazar-ı dikkat ve ihtimamlarını celb ve da’vet etmekle vazîfe-i dünyamızı îfâya şitâbân oluyoruz.

Arap tarz-ı mi’mârîsinde o nice nice kıymetdâr bedâyi’-i mebanî ile nadirü’l-menal hazâin-i girânbahâ-yı fen ve san’atı cem’ ederek vücûd bulmuş olan Mescid-i Aksâ ile Sahra-i Müşerrefe’nin yarın öbür gün ma’azallahü teâlâ hâk ile yeksân olmasını müntic olabilecek bir vâdire-i uzmâya ma’rûz bulunduğunu âlem-i İslâm’a i’lân etmek mecbûriyet-i elîmesindeyiz.

 

'Okuma Metinleri' KONUSUNDAKİ DİĞER YAZILAR

ŞU YAZILAR DA 'Okuma Metinleri' İLE İLGİLİ. OKUMAK İSTEYEBİLİRSİNİZ:

HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ.

SİZ DE FİKİRLERİNİZİ BEYAN EDEBİLİRSİNİZ..

Henüz yorum yok..

Bu yazı ile ilgili fikirlerinizi beyan edebilirsiniz.

<