Archive

Hüsn-i Hat Çalışmaları

Osmanlıca yazabilmek için harflerin yazılış ve birleşme şekillerini bilmek önemlidir. Oklara göre harf yazılışlarını farkedip kurşun kalemle altlarındaki harflerin üzerinden geçiniz. Boş alanlara da kendiniz bakarak yazınız.

Devamı

Kitabe okumaları

Kitabe okumaları Merkez Efendi Camii Avlu Giriş Kapısı Üzeri Kitabesi Abide-Şerife Rabia Adviye-Fatıma Fahriye Hanımların Mezar Taşı Mustafa Münîf Efendinin Mezar Taşı Sarâylı Âyşe Yuhber Hanım’ın Mezar Taşı Seyyid Muhammed Efendinin Mezar Taşı

Devamı

Terbiye-i irade

On sekizinci fasıl Terbiye-i irade 1 Terbiyenin veche-i istikâmeti. 2 İnzibâtın lüzûmu. 3 İ’tiyâdın tesîri. 4 Halkın tekevvünü. Nazar-ı mülahazaya alınacak üç âmil: 1 çocuğun fıtratı; 2 muallimin tesîri; 3 bizzat çocuğun cehd-i şahsîsi. 5 Muallim vazîfesinin bu kısmında ne

Devamı

Harem-i Şerif-i Kuds

بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير Âyet-i kerîmesiyle kadir ve kıymeti i’lâ buyurulan kıble-i ûlâ-yı müslimîn ve sâlis-i haremeyn-i şerîfeynin hâl

Devamı