Archive

Tarihten Sayfalar

Roma İmparatoru’nun Ömer b. Abdülazîz’e (ra) Hayranlığı Roma imparatoru, Ömer b. Abdülazîz’in öldüğünü duyduğunda, ona olan hayranlığını şu sözleriyle dile getirdi: “Bir insanın imkânsızlıkları dolayısıyla, dünyadan el etek çekmesi çok kolaydır.  Çünkü onun zaten terk edeceği herhangi bir dünya malı Devamı

Hüsn-i Hat Çalışmaları

Osmanlıca yazabilmek için harflerin yazılış ve birleşme şekillerini bilmek önemlidir. Oklara göre harf yazılışlarını farkedip kurşun kalemle altlarındaki harflerin üzerinden geçiniz. Boş alanlara da kendiniz bakarak yazınız.

Devamı

Kolera Salgınının Yayılmaması İçin Çay İçin

Kolera Salgınının Yayılmaması İçin Çay İçin Kolera hastalığı, şiddetli ishal ve kusmalarla kendini gösteren, çok bulaşıcı ve öldürücü bir hastalıktır. 1800’lü yıllarda dünyanın birçok ülkesinde kolera salgınları yaşanmış ve bu salgınlar Osmanlı Devletini de tehdid eder hâle gelmiştir. Moskova, Berlin, Devamı

KELİMELERİN KÖKENLERİNE YOLCULUK

KELİMELERİN KÖKENLERİNE YOLCULUK Kullandığımız kelimeler kişiliğimizi, dünyaya bakışımızı gösterir. Sözgelimi eğer insan inançlı bir insan ise seçtiği kelimelerde, konuştuğu cümlelerde inancının yansımaları hemen fark edilir. Mesela maddi zararın olduğu lakin can kaybının olmadığı bir kazayı düşünelim. Bu olay karşısında imanı Devamı

Kitabe okumaları

Kitabe okumaları Merkez Efendi Camii Avlu Giriş Kapısı Üzeri Kitabesi Abide-Şerife Rabia Adviye-Fatıma Fahriye Hanımların Mezar Taşı Mustafa Münîf Efendinin Mezar Taşı Sarâylı Âyşe Yuhber Hanım’ın Mezar Taşı Seyyid Muhammed Efendinin Mezar Taşı

Devamı

TAZIYA MUSKA YAZMAK

TAZIYA MUSKA YAZMAK Sultan Bayezid, şehzadeliği sırasında ava olan merakından dolayı cins tazılar besletirmiş. Maiyetinde bulunan sipahilerden birisi, şehzadenin gözüne girmek için cins bir tazı alır. Fakat ne talim yaptırdıysa, ne kadar uğraştıysa nafile... Sipahinin tazısı bir türlü Şehzade Bayezid’in Devamı

Terbiye-i irade

On sekizinci fasıl Terbiye-i irade 1 Terbiyenin veche-i istikâmeti. 2 İnzibâtın lüzûmu. 3 İ’tiyâdın tesîri. 4 Halkın tekevvünü. Nazar-ı mülahazaya alınacak üç âmil: 1 çocuğun fıtratı; 2 muallimin tesîri; 3 bizzat çocuğun cehd-i şahsîsi. 5 Muallim vazîfesinin bu kısmında ne

Devamı

Harem-i Şerif-i Kuds

بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير Âyet-i kerîmesiyle kadir ve kıymeti i’lâ buyurulan kıble-i ûlâ-yı müslimîn ve sâlis-i haremeyn-i şerîfeynin hâl

Devamı

Osmanlı’da Okula Başlama Merasimi: Âmin Alayı

Osmanlı’da Okula Başlama Merasimi: Âmin Alayı Mektebe başlayacağıma söz verdim a, evde bir derece yükselir gibi oldum. Annemin, Sütninemin, evin kiler, mutfak ortalık işlerine bakan Dilefza Kalfanın bana karşı davranışları değişti. Şu bir iki güne kadar birinden biri bana eliyle Devamı