BİZE DÜŞEN

BİZE DÜŞEN

BİZE DÜŞEN

by Şubat 2017 0 comments

BİZE DÜŞEN

Sene 1515’ler. Sokullu Mehmed Paşa, İbn-i Kemal Paşazade, Ebussuud Efendi, Barbaros Hayreddin Paşa, Piri Reis, Bâkî, Fuzulî, Ahmed Karahisarî, Mimar Sinan gibi zatların yetiştiği kudret ve haşmet zamanları…

Fransa kralının, Osmanlı Padişahına “Dünyanın mamur yerlerinden birçok ülke ve beldenin hâkim ve pâdişâhı ve bilcümle mazlumların sığınağı olan sultan-ı muazzam ve hakan-ı müfahham hazretlerine arzım budur ki…” diye başlayan mektuplar yazdığı devirler…

Osmanlı Devletinin Almanların Avrupa üzerindeki tesirini kırabildiği dönemler…

Sonra hasta olduk, sonra da bitkisel hayata mı girdik? Asla!

Bediüzzaman Hazretleri Osmanlının son döneminden bağırıyor ve diyordu ki, “Yüz bu kadar sene geri kaldığımız mesafe-i terakkiden inşâallah mu‘cize-i Peygamberî ile, şimendifer-i kanun-ı şer‘iye-i esasiyeye (şeri anayasaya) amelen ve burak-ı meşveret-i şer‘iyeye fikren bineceğiz. Bu vahşet-engiz sahra-yı kebiri (şu dehşetli çölü) zaman-ı kasîrede (kısa zamanda) tekemmül-i mebadi (ielrlemenin esasları) cihetiyle tayyetmekle (uzun mesafeyi kısa zamanda geçip gitmekle) beraber, milel-i mütemeddine (hali hazırdaki medeni milletlerle) ile omuz omuza müsabaka edeceğiz. Zira onlar kâh öküz arabasına binmişler, yola gitmişler. Biz birdenbire şimendifer ve balon gibi mebadîye (terakkinin esaslarına) bineceğiz, geçeceğiz. Belki câmi’-i ahlâk-ı hasene olan hakikat-ı İslâmiyenin ve isti’dad-ı fıtrînin, ve feyz-i imanın ve şiddet-i cû’un hazma verdiği teshil yardımıyla fersah fersah geçeceğiz.”

Unutulmamalı ki, çınarın tohumundan çınar olur. Hangi sert kış ve karanlık gece var ki yaza ve parlak bir gündüze dönmemiş!

Sene 2017. Terakkinin esasları ortadadır. Osmanlıyı Osmanlı yapan değerler de… Bize düşen, bu esasları anlayıp kavrayacak birikime ve şuura sahip olabilmektir. Haydi, Kanuninin Fransa Kralına Almanlara karşı yardım mektubunu okuyup kendimize gelelim. Amma illa onu okuyacak yazıyı öğrenelim.

بزه  دوشن

سنه  ١٥١٥’لر. صوقوللي محمد پاشا، ابن كمال پاشازاده ، ابوالسعود افندي، بارباروس خيرالدّين پاشا، پيري رئيس، باقي، فضولي، احمد قره حصاري، معمار سنان كبي ذاتلرڭ يتيشديگي قدرت و حشمت زمانلري…

فرانسه  قرالنڭ، عثمانلي پادشاهنه  ”دنيانڭ معمور يرلرندن برچوق ئولكه  و بلده نڭ حاكم و پادشاهي و بالجمله  مظلوملرڭ صيغيناغي اولان سلطان معظّم و خاقان مفخم حضرتلرينه  عرضم بودركه “… دييه  باشلايان مكتوبلر يازديغي دورلر…

عثمانلي دولتنڭ آلمانلرڭ آوروپه  أوزرنده كي تأثيرينى قرابيلديگي دونملر…

صوڭره  خسته  اولدق، صوڭره  ده  بيتكيسل حياته مي كيردك؟ اصلا!

بديع الزمان حضرتلري عثمانلينڭ صوڭ دونمندن باغيرييور و دييورديكه ، ”يوز بو قدر سنه  كري قالديغمز مسافۀ ترقّيدن ان شاء اللّٰه معجزۀ پيغمبري ايله ، شمندوفرِ قانونِ شرعيۀِ اساسيه يه  (شرعي آناياسايه ) عملاً و براقِ مشورتِ شرعيه يه  فكرًا بينه جگز. بو وحشت انكيز صحراي كبيري (شو دهشتلي چولي) زمان قصيره ده  (قيصه  زمانده ) تكمّل مبادي (ايلرله مه نڭ اساسلري) جهتيله  طيّ ايتمكله  (اوزون مسافه يي قيصه  زمانده  كچوب كيتمكله ) برابر، ملل متمدّنه  (حالي حاضرده كي مدني ملّتلرله ) ايله  اوموز اوموزه  مسابقه  ايده جگز. زيرا اونلر كاه أوكوز آرابه سنه  بينمشلر، يوله  كيتمشلر. بز بردنبره  شمندوفر و بالون كبي مبادي يه  (ترقّينڭ اساسلرينه ) بينه جگز، كچه جگز. بلكه  جامع اخلاق حسنه  اولان حقيقت اسلاميه نڭ و استعداد فطرينڭ، و فيض ايمانڭ و شدّت جوعڭ هضمه  ويرديگي تسهيل يارديميله  فرسخ فرسخ كچه جگز.“

اونوتولماملي كه ، چنارڭ تخومندن چنار اولور. هانكي سرت قيش و قراڭلق كيجه  واركه  يازه  و پارلاق بر كوندوزه  دونمه مش!

سنه  ٢٠١٧. ترقّينڭ اساسلري اورته ده در. عثمانلي يي عثمانلي ياپان دگرلر ده … بزه  دوشن، بو اساسلري آڭلايوب قاوراياجق بريكيمه  و شعوره  صاحب اولابيلمكدر. هايدي، قانونینڭ فرانسه  قرالنه  آلمانلره  قارشي يارديم مكتوبني اوقويوب كنديمزه  كله لم. امّا الّا اوني اوقوياجق يازي يي أوگرنه لم.

'Editörden' KONUSUNDAKİ DİĞER YAZILAR

ŞU YAZILAR DA 'Editörden' İLE İLGİLİ. OKUMAK İSTEYEBİLİRSİNİZ:

HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ.

SİZ DE FİKİRLERİNİZİ BEYAN EDEBİLİRSİNİZ..

Henüz yorum yok..

Bu yazı ile ilgili fikirlerinizi beyan edebilirsiniz.

<