Archive

BİZE DÜŞEN

BİZE DÜŞEN Sene 1515’ler. Sokullu Mehmed Paşa, İbn-i Kemal Paşazade, Ebussuud Efendi, Barbaros Hayreddin Paşa, Piri Reis, Bâkî, Fuzulî, Ahmed Karahisarî, Mimar Sinan gibi zatların yetiştiği kudret ve haşmet zamanları… Fransa kralının, Osmanlı Padişahına “Dünyanın mamur yerlerinden birçok ülke ve Devamı

Marifetname

Marifetname Marifetname, Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın ikinci ana eseridir. Ansiklopedi türündedir; 1757’de yazılmıştır. 1836 ve 1864’te Mısır’da 1868, 1889 ve 1914’te İstanbul’da basılmıştır. Ortalama 600 büyük sayfadır. El yazmaları 2 cilt olup, halen Tillo’da torunları tarafından muhafaza edilmektedir. معرفتنامه معرفتنامه، ارضروملي Devamı

KOÇİ BEY RİSÂLESİ

KOÇİ BEY RİSÂLESİ Koçi Bey Risâlesi,  17. yüzyıl Osmanlı tarihinin önemli kaynaklarındandır. Eser, 4. Murad ve 1. İbrahim’e takdim edilen raporlardan meydana gelmektedir. Koçi Bey, Osmanlı Devleti’nin eski gücünü tekrar kazanması için tımar ve zeamet sistemindeki bozuklukların düzeltilmesini ve timarlı Devamı