Archive

Satış Noktaları [Yeni 2016]

[sabai-directory sort=”distance” is_mile=”0″ perpage=”12″ list_map_show=”1″ scroll_list=”1″]

Devamı

Hüsn-i Hat Çalışmaları

Harf ve kelime çalışmalarına başlıyoruz. Silik harflerin üzerinden geçerken dikkatle yazmaya ve acele etmemeye çalışalım. Elinizin alışması ve yazınızın güzelleşmesi için bu dikkat ve sabır önemli olacaktır.

Devamı

Kitabe okumaları

Kitabe okumaları Yunus Paşa Camii (1516) Haziresindeki Mezar Taşları / Taraklı Kelimeler

Devamı

Kamus Olmadan Olmaz

Kamus Olmadan Olmaz Şemseddîn Sâmî’nin Kamus-ı Türkî’deki “İfâde-i Merâm” başlıklı mukaddemesinden Lügat kitabı bir lisanın hızânesi (hazînesi) hükmündedir. Lisan kelimelerden mürekkeptir, ki bu kelimeler dahi, her lisanın kendine mahsus birtakım kavaide tevfikan, tasrif ve terkib edilerek, insanın ifâde-i merâm etmesine

Devamı