Archive

Satış Noktaları [Yeni 2016]

var SABAI = SABAI || {}; SABAI.isRTL = false; SABAI.domain = ""; SABAI.path = "/"; jQuery(document).ready(function($) { SABAI.init($("#sabai-embed-wordpress-shortcode-1")); }); Satış yeri türü seçiniz Hayrat Neşriyat Şubeleri (5) Kitapçı ve Kırtasiyeler (24) Mekke-Medine Pazarları (1) NT Mağazaları (0) Türkiye Diyanet Vakfı Devamı

Tarihten Notlar

SOYUNA İHANETİN CEZASI ÖLÜMDÜR Yavuz Sultan Selim, tebdili kıyafetle Kuşlar Çarşısı’nı gezer. Burada, avcılar avladıkları kuşları satıyorlar.   صوينه  اهانتڭ جزاسي ئولومدر ياووز سلطان سليم، تبديل قيافتله  قوشلر چارشيسني كزر. بوراده ، آوجيلر آولادقلري قوشلري صاتييورلر. بر آرا كوزي ككليكلره  ايليشير Devamı

Hüsn-i Hat Çalışmaları

Harf ve kelime çalışmalarına başlıyoruz. Silik harflerin üzerinden geçerken dikkatle yazmaya ve acele etmemeye çalışalım. Elinizin alışması ve yazınızın güzelleşmesi için bu dikkat ve sabır önemli olacaktır.

Devamı

Kitabe okumaları

Kitabe okumaları Yunus Paşa Camii (1516) Haziresindeki Mezar Taşları / Taraklı Kelimeler

Devamı

Çam Devirmek

Çam Devirmek Lügatte; karşısındakinin eksik ve kusurlu tarafına dokunacak bir söz söylemek, söylenmemesi gereken şeyi ağzından kaçırmak, pot kırmak, gaf yapmak manasına gelen ‘çam devirmek’ deyiminin nereden geldiğine dair halk arasında şu hikâye anlatılır:   چام دویرمك لغاتده ؛ قارشيسنده كينڭ اكسيك Devamı

OSMANLILARIN KAYBETTİĞİ SON ŞEHİR: MUSUL

OSMANLILARIN KAYBETTİĞİ SON ŞEHİR: MUSUL Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci | Türkiye Gazetesi 21.12.2015 Bereketli Mezopotamya havzasında, tarihî taş evleriyle maziye şahidlik eden eski bir şehir Musul. Asur başşehri Ninova’nın yerine kurulmuş. Hazret-i Yunus buralı; kabri de burada. Hazret-i Ömer devrinde Devamı

Kasım 1928

Kasım 1928 Bir Kasım ayını daha yaşıyoruz. Her Kasım ayında olduğu gibi zihnimiz 1928’lere gidiyor… Harf ve lisanın değişmiş olması içimizi burkuyor. Arada yaşanan onca problemler, sıkıntılar… İşin anlaşılmaktan çok sulandırılmaya çalışılması… İdeolojik saplantılar… Hâlbuki yaşanan bir hadise var. O Devamı

BEŞ SENE ÖNCEYDİ…

  BEŞ SENE ÖNCEYDİ… Kâzım Karabekir Bu mesele maarife taalluk ettiği için bizim kongremiz iştigal edeceği mesailin haricindedir. Fakat çok zamandan beri bu mesele zaman zaman ortaya atılmaktadır. Bendeniz de bu işle sonuna kadar uğraştığım için müsaadenizle birkaç söz söyleyeyim. Devamı

Kamus Olmadan Olmaz

Kamus Olmadan Olmaz Şemseddîn Sâmî’nin Kamus-ı Türkî’deki “İfâde-i Merâm” başlıklı mukaddemesinden Lügat kitabı bir lisanın hızânesi (hazînesi) hükmündedir. Lisan kelimelerden mürekkeptir, ki bu kelimeler dahi, her lisanın kendine mahsus birtakım kavaide tevfikan, tasrif ve terkib edilerek, insanın ifâde-i merâm etmesine

Devamı