Archive

Eyvah, Türkler Geliyor!

  Eyvah, Türkler Geliyor! Ülkemiz açısından eğitimin tatil-i eşgal eylemesi ile birlikte genel anlamda tatile ve tatil havasına girdiğimiz bu aylarda biz de Osmanlıda tatil konusunda bazı belgeleri paylaştık sizlerle. Konu muhakkak bütün yönleriyle ele alınmış değil. Fakat sizlerin de Devamı