MEVLİD-İ NEBEVİ GÜNÜ RESMİ TATİL OLSUN

MEVLİD-İ NEBEVİ GÜNÜ RESMİ TATİL OLSUN

MEVLİD-İ NEBEVİ GÜNÜ RESMİ TATİL OLSUN

by Nisan 2016 0 comments

Çanakkale Geçilmedi mi?

MEVLİD-İ NEBEVİ GÜNÜ RESMİ TATİL OLSUN
Bu ay kapağa Osmanlının son dönemlerinde Kudüs, Beyrut gibi merkezlerden gelen bir talebi taşıdık. 1325 (1907) tarihli gelen telgraflarda, Peygamber Efendimizin doğum günü olan ve Mevlid-i Nebevi ismiyle müsemma tarihin resmi tatil günlerinden olması istenmektedir.
Kudüs’ten gelen telgrafta gerekçeler şu şekilde sıralanmıştır.
Peygamber Efendimiz, umum İslam âleminin ve Müslümanların fahrı / övüncü ve ebedi saadetidir.
İslam’ın bu kutlu milleti / ümmeti ve Osmanlı hilafetinin devam eden ve Müslüman olmanın da gereği olarak İslami bayramlardan kabul edilen bu güzel uygulama ile şereflenmişlerdir.
Bahsi geçen bu kutlu günde hali hazırdaki hükümet de resmi tatil ilan ederek geçmişteki uygulamayı hatırlanması ve devam ettirilmesi…
Mezkûr meseleyi İslamiyet namına Kudüs olarak istirham ediyoruz.
Ülkemizde dini veya resmi bir kısım bayramlar kutlanmaktadır. Yılbaşı kutlamaları da bunlardan birisidir. Her ne kadar günümüzde dünya ile entegre olarak kullanılan bir takvim var ve buna bağlı olarak da bazı uygulamalar yapılıyor olsa da, bu durum yukarıda bahsi geçen ve İslamiyet yurdu ve Müslümanlar olarak bundan 100 küsur sene önce dikkat çekilerek bir talebin oluşmasına vesile olduğu gibi, pekâlâ bugün de o günkü talebin dillendirilmesi ya da bu talebin varlığından haberdar edilmesi yerinde olacaktır diye düşünüyorum.
Nisan ayına girdik ve Peygamber Efendimizin doğumu pek çok etkinliklerle yad ediliyor. Bu doğumun ne ifade ettiği bilenlerce bilgi ve duygu tazelenirken, yeni gelen nesilde de bu bilincin uyandırılmasına gayret ediliyor.
Burada vaki olan şu ki, Müslümanlar açısından çok ehemmiyeti haiz bu mevzunun hem bu anlamda toplumda yer etmesi ve farkındalığın oluşturulması hem de Müslümanların vazifelerini ve gerekli faaliyetlerini rahatça yapabilmelerine imkân tanınması açısından bayram ya da resmi tatil unvanlarıyla tanımlanması farkındalık açısından önemli olacak bir durumdur.
Yılbaşını resmi tatil olarak uygulayan bir devletin, Mevlid-i Nebevi gününü de resmi tatil yapıyor olması akla ve kalbe çok uzak gözükmemektedir. Bilakis verimlik açısından önemli olacağı akıldan vareste değildir.
Biz konunun belgelerini siz okuyucularımızın nazarına arz ediyoruz. Hem Osmanlıca okuma pratiklerimizi artıracak hem de mevzu hakkında düşünmemize imkan tanıyacaktır. Resmi makamlar da gündeme getirdiğimiz meseleyi değerlendirirlerse nurun ala nur olur; ne diyelim!..
Evet, bu güzel bahar ayında ülkemizde ve dünyada Osmanlıca çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Gündem değişkendir, fakat bazı meseleler var ki asla değişmemelidir. Bunlardan birisi de özgüven kazandığımız, kendimizi fark ettiğimiz Osmanlıca çalışmalarıdır.
Beyoğlu Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9. Sınıf öğrencileri ile yapılan mülakatı okumayı lütfen ihmal etmeyiniz.
Diğer kısımları zaten biliyor ve gereğini yapıyorsunuz.
Kalın sağlıcakla…

Metin Uçar

مولد نبوي كوني رسمي تعطيل اولسون
بو آي قپاغه  عثمانلينڭ صوڭ دونملرنده  قدس، بيروت كبي مركزلرندن كلن بر طلبي طاشيدق. ١٣٢٥ (١٩٠٧) تاريخلي كلن تلغرافلرده ، پيغمبر افنديمزڭ طوغوم كوني اولان و مولد نبوي اسميله  مسمّا تاريخڭ رسمي تعطيل كونلرندن اولمسي ايستنمكده در.
قدسدن كلن تلغرافده  كركجه لر شو شكلده  صيره لانمشدر.
پيغمبر افنديمز، عموم اسلام عالمنڭ و مسلمانلرڭ فخري / أوگونجي و ابدي سعادتيدر.
اسلامڭ بو قوتلي ملّتي / امّتي و عثمانلي خلافتنڭ دوام ايدن و مسلمان اولمه نڭ ده  كرگي اولارق اسلامي بايراملردن قبول ايديلن بو كوزل اويغولامه  ايله  شرفلنمشلردر.
بحثي كچن بو قوتلي كونده  حال حاضرده كي حكومت ده  رسمي تعطيل اعلان ايدرك كچمشده كي اويغولامه يي خاطرلانمسي و دوام ايتديريلمه سي…
مذكور مسئله يي اسلاميت نامنه  قدس اولارق استرحام ايدييورز.
ئولكه مزده  ديني ويا رسمي بر قسم بايراملر قوتلانمقده در. ييل باشي قوتلامه لري ده  بونلردن بريسيدر. هر نه  قدر كونمزده  دنيا ايله  انتگره  اولارق قوللانيلان بر تقويم وار و بوڭا باغلي اولارق ده  بعض اويغولامه لر ياپيلييور اولسه  ده ، بو طوروم يوقاريده  بحثي كچن و اسلاميت يوردي و مسلمانلر اولارق بوندن ١٠٠ كسور سنه  أوڭجه  دقّت چكيله رك بر طلبڭ اولوشمه سنه  وسيله  اولديغي كبي، پك اعلي بوكون ده  او كونكي طلبڭ ديللنديريلمه سي يا ده  بو طلبڭ وارلغندن خبردار ايديلمسي يرنده  اولاجقدر دييه  دوشونیيورم.
نيسان آينه  كيردك و پيغمبر افنديمزڭ طوغومي پك چوق اتكينلكلرله  ياد ايديلييور. بو طوغومڭ نه  افاده  ايتديگي بيلنلرجه  بيلگي و دويغو تازه لنيركن، يڭي كلن نسلده  ده  بو بيلينجڭ اويانديريلماسنه  غيرت ايديلييور.
بوراده  واقع اولان شوكه ، مسلمانلر آچيسندن چوق اهمّيتي حائز بو موضوعڭ هم بو آڭلامده  طوپلومده  ير ايتمه سي و فرقنده لغڭ اولوشديرولمسي هم ده  مسلمانلرڭ وظيفه لريني و كركلي فعاليتلريني راحتجه  ياپابيلمه لرينه  امكان طانينمه سي آچيسندن بايرام يا ده  رسمي تعطيل عنوانلريله  طانيملانمه سي فرقنده لق آچيسندن أونملي اولاجق بر طورومدر.
ييل باشني رسمي تعطيل اولارق اويغولايان بر دولتڭ، مولد نبوي كونني ده  رسمي تعطيل ياپييور اولمسي عقله  و قلبه  چوق اوزاق كوزوكمه مكده در. بالعكس ويريملیلك آچيسندن أونملي اولاجغي عقلدن وارسته  دگلدر.
بز قونونڭ بلكه لريني سز اوقويوجيلريمزڭ نظرينه  عرض ايدييورز. هم عثمانليجه  اوقومه  پراتيكلريمزي آرتيراجق هم ده  موضوع حقّنده  دوشونمه مزه  امكان طانيياجقدر. رسمي مقاملر ده  كوندمه  كتيرديگمز مسئله يي دگرلنديريرلرسه  نور علی نور اولور؛ نه  دييه لم!..
اوت، بو كوزل بهار آينده  ئولكه مزده  و دنياده  عثمانليجه  چاليشمه لري توم خيزيله  دوام ايدييور. كوندم دگيشكندر، فقط بعض مسئله لر واركه  اصلا دگيشمه مليدر. بونلردن بريسي ده  أوز كوگن قازانديغمز، كنديمزي فرق ايتديگمز عثمانليجه  چاليشمه لريدر.
بگ اوغلي آناطولي امام-خطيب ليسه سي ٩نجی صنف أوگرنجيلري ايله  ياپيلان ملاقاتي اوقومه يي لطفًا اهمال ايتمه يڭز.
ديگر قسملري ذاتًا بيلييور و كرگنى ياپييورسڭز.
قالڭ صاغليجاقله …

متین اوچار

'Editörden' KONUSUNDAKİ DİĞER YAZILAR

ŞU YAZILAR DA 'Editörden' İLE İLGİLİ. OKUMAK İSTEYEBİLİRSİNİZ:

HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ.

SİZ DE FİKİRLERİNİZİ BEYAN EDEBİLİRSİNİZ..

Henüz yorum yok..

Bu yazı ile ilgili fikirlerinizi beyan edebilirsiniz.

<