ASIM’IN NESLİNİN GELMESİ YAKINDIR

ASIM’IN NESLİNİN GELMESİ YAKINDIR

ASIM’IN NESLİNİN GELMESİ YAKINDIR

by Nisan 2016 0 comments

ASIM’IN NESLİNİN GELMESİ YAKINDIR

Mülakat: Beyoğlu Anadolu İmam-Hatip Lisesinde 9. Sınıf Öğrencileri

Geçtiğimiz ay Beyoğlu Anadolu İmam-Hatip Lisesinde 9. sınıf öğrencisi 200 öğrenci Osmanlı Türkçesi kursunda başarılı oldular ve sertifikalarını aldılar. Tarihi, kültürel ve dini kaynaklarımıza ulaştıracak bir anahtar hükmünde olan Osmanlı Türkçesinin İmam-Hatip Liselerinde gerekli karşılığı bulduğunda tarihine de açılabilen, o zengin kaynaktan da istifade edebilen bir nesil yetişecek ve geçmiş ile kurulan bu irtibat geleceğin inşasında önemli olacaktır. Genel Yayın Yönetmenimiz Metin Uçar’ın konuşmasını buraya alıyoruz.

“Dünyaya açılmak kadar önemli diğer ehemmiyetli bir konu da tarihe ve kültürel değerlerimize açılmaktır. Bizler geleneği ve kültürel derinliği olan bir milletin evlatlarıyız. Kökü olmayan ağacın meyvesi olmayacağı gibi, kendi kültürel kodlarından ve referanslarından istifade edemeyen gençlerimiz de istikbalin inşasında aktif rol almakta zorlanacaklardır. Olsa bile başka bir netice ortaya çıkacak, meyve ağaçtan kopuk olacaktır. Bu da devamlılığı akim bırakacak, yaşanan kopuş terakki ve medeniyet beklentisini zarara uğratacaktır.

İmam-Hatip liseleri ve siz kıymetli kardeşlerimizin öncüleri olan büyükleriniz, yetiştikleri bu güzel yerlerin hakkını vererek bugünlerin gelmesine vesile oldular. Şimdi bayrak sizlerde. Öncelikli iş, kendimizi fark etmektedir. Kendini fark eden, etrafını ve dünyayı fark edebilir. Bu suretle farkını ortaya koyabilir.

Bugün bu farkındalığın ortaya çıkmasına vesile olan önemli çalışmalardan biri olan Osmanlıca çalışmanızı başarıyla ikmal etmiş bulunuyorsunuz. 1000 yıllık muhteşem mazinizi ihya ve inşa eden kültür altyapınızı oluşturan ve bugünlere taşıyan harflerinizle teraküm eden hazineye ulaşmaya malik ve haizsiniz ve hazırsınız.

Sizleri ve hocalarınızı ve imkân tanıyan bütün emeği geçenleri tebrik ve teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum ki bütün İmam-Hatip Liselerimizde bu çalışmalar artarak devam eder. Buralar bu memleket için maya haline gelir.”

Vedat Hocam, siz 9. Sınıflardan sorumlusunuz ve onlar şimdi Osmanlı Türkçesi ile yazılmış metinleri okuyabiliyor. Osmanlıca çalışmaları nasıl başladı ve neler yapıyorsunuz?

Biz dokuz sene önce bu okula geldiğimizde Arapçanın yanında arşivlerimizin Eski Türkçe dediğimiz Osmanlı Türkçesi ile dolu olması hasebiyle, Osmanlı Türkçesi derslerini zaten düşünüyorduk. Okulumuzun yoğun programı ve yeterli hoca bulamamamızın nedeniyle ilk üç-dört sene Osmanlıca Türkçesini ders olarak koyamadık. Bunun ızdırabını da çektik.

Ancak programımız biraz daha oturdukça ve Osmanlıcaya zaman ayırabileceğimiz belli bir kesiti ortaya koyduktan sonra farklı kurumlardan Osmanlıca Hocası bulduk. Hayrat Vakfının Osmanlıca Dersleri üzerindeki yoğun çalışmalarını biliyoruz. Bu sene de oradan bir öğretmen bulmak suretiyle bu programı devam ettiriyoruz.

Osmanlıca dersindeki amacımız sadece kabristan ve camilerdeki yazıları okumaktan ziyade, asıl kaynağımız olan tarihimizi ortaya çıkarabilmektir. Osmanlıca eğitimimizi hazırlık sınıfının bitimindeki yaz okulunda ve dokuzuncu sınıfta akşam etütlerinde koyduğumuz dersler ile devam ettiriyoruz. Ve bundan da öğrencilerimizin gösterdiği başarılar dolayısıyla iyi netice aldığımızı düşünüyoruz.

Bu eğitimlerimiz eksikleri kapatılarak devam ettirilecektir. Bu uyguladığımız eğitimin Osmanlıcayı öğrenme ve gelecek nesillere aktarılması noktasında yeterli olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonraki süreçte Osmanlıcayı ileri düzeyde öğrenmek isteyenlere dönük okulumuzda veya dışarıda ek kurslar açılabilir. Ama şu anki eğitimin -öğrencilerin Arapçalarının da iyi olmaları hasebiyle- Osmanlıcayı öğrenme açısından yeterli olduğunu düşünüyoruz.

Ve Gençlere Sorduk…

Osmanlıca denilince ne anlıyorsunuz?

Mezar taşları, kitabeler…

Masada kaybedilmiş cihanşümul bir devlet, 6 asırlık medeniyet geliyor aklıma; hüzünlenmemek elde değil…

Neden Osmanlıca derslerine devam ediyorsunuz?

Ecdadımızla aramızdaki bağları kuvvetlendirmek açısından devam etmekteyim…

Osmanlıca iliklerime işlemiş. Can, meftun olduğunu arar. Benim özümde Osmanlıcayı arar. Bu özü bulduktan sonra nasıl bırakır insan?

Osmanlıca öğrenmek zor mudur?

Kelimeler Türkçe, yazılış Arap alfabesi. Bence pek zor değil.

Osmanlıca zaten bildiğimiz bir dil yani Türkçe. Zor olacak bir yanı yok. Atalarımızın mirası zor gelirse bu millet nasıl doğrulur?

Osmanlıca liselerde zorunlu ders olarak okutulsa nasıl olur?

Çoktan olmalıydı…

Herhangi bir ders kitabı mesela Tarih kitabını Osmanlıcasından okumak ister miydiniz?

O kitabı okurken kendimi o anı yaşıyor gibi hissederim. Çok güzel olur.

Orijinal metni görmek elimize aldığımız kopyadan çok daha fazladır. O eseri orijinal haliyle gördüğümüz vakit kendimizi o devrin bir parçası hissederiz.

Ne yapılırsa Osmanlıcaya ilgi artar?

Ülkemizde bazı kesimler Osmanlıcayı değil Osmanlı’yı çekemiyor… İlgi artması için önce Osmanlı’yı sevmek lâzım. Osmanlı’yı seven Osmanlıcayı da sever.

Nasıl çalışmalar yaygınlaşırsa Osmanlıca yaygınlaşır?

Neşir faaliyetleri artırılırsa yahut kurslar açılırsa ve özellikle Osmanlı sevdirilirse yaygınlaştırılır bence. Öncelikle kullandığımız kelimeler artırılmalıdır. Kişinin ufku genişledikçe kişi daha fazla öğrenmek ister. Her şey öğrenmekte bitiyor.

Genç olmak ve Osmanlıcayı yan yana getirdiğinizde nasıl bir yorum çıkar?

Osmanlı genciyle Cumhuriyet genci çok farklı kişilerdir. Osmanlıca ve genç dediğimizde akıllar şehzadelere gider. Böyle gelişen, genç şehzade olmaya adaydır.

Çocuklar 1. sınıftan itibaren Latin alfabesinin yanında Osmanlı Türkçesini de hafiften öğrenirlerse istikbalde Osmanlı gençliği, Asım’ın neslinin gelmesi yakındır…

 

عاصمڭ نسلنڭ كلمسي ياقيندر

كچديگمز آي بك اوغلي آناطولي امام-خطيب ليسه سنده  ٩نجی صنف أوگرنجيسي ٢٠٠ طلبه عثمانلي تركجه سي قورسنده  باشاريلي اولديلر و سرتيفيقه لريني آلديلر. تاريخي، كولتورل و ديني قايناقلريمزه  اولاشديراجق بر آناختار حكمنده  اولان عثمانلي تركجه سنڭ امام-خطيب ليسه لرنده  كركلي قارشيلغي بولديغنده  تاريخنه  ده  آچيلابيلن، او زنگين قايناقدن ده  استفاده  ايده بيلن بر نسل يتيشه جك و كچمش ايله  قورولان بو ارتباط كله جگڭ انشاسنده  أونملي اولاجقدر. كنل يايين يوڭتمنمز متین اوچارڭ قونوشمه سني بورايه  آلييورز.
”دنيايه  آچيلمق قدر أونملي ديگر اهمّيتلي بر قونو ده  تاريخه  و كولتورل دگرلريمزه  آچيلمقدر. بزلر كله نگي و كولتورل درينلگي اولان بر ملّتڭ اولادلري يز. كوكي اولمايان آغاجڭ ميوه سي اولماياجغي كبي، كندي كولتورل قودلرندن و رَفَرانسلرندن استفاده  ايده مه ين كنجلريمز ده  استقبالڭ انشاسنده  آقتيف رول آلمقده  زورلاناجقلردر. اولسه  بيله  باشقه  بر نتيجه  اورته يه  چيقاجق، ميوه  آغاجدن قوپوق اولاجقدر. بو ده  دوامليلغي عقيم بيراقاجق، ياشانان قوپوش ترقّي و مدنيت بكلنتيسني ضرره  اوغراتاجقدر.
امام-خطيب ليسه لري و سز قيمتلي قرداشلريمزڭ أوڭجیلري اولان بيوكلريڭز، يتيشدكلري بو كوزل يرلرڭ حقّنى ويره رك بوكونلرڭ كلمه سنه  وسيله  اولديلر. شيمدي بايراق سزلرده . أوڭجه لكلي ايش، كنديمزي فرق ايتمكده در. كنديني فرق ايدن، اطرافنى و دنيايي فرق ايده بيلير. بو صورتله  فرقنى اورته يه  قويابيلير.
بوكون بو فرقنده لغڭ اورته يه  چيقمه سنه  وسيله  اولان أونملي چاليشمه لردن بري اولان عثمانليجه  چاليشمه ڭزي باشاريله  اكمال ايتمش بولونیيورسڭز. بیڭ ييللق محتشم ماضیڭزي احيا و انشا ايدن كولتور آلت ياپيڭزي اولوشديران و بوكونلره  طاشييان حرفلريڭزله  تراكم ايدن خزينه يه  اولاشمه يه  مالك و حائزسڭز و حاضرسڭز.
سزلري و خواجه لريڭزي و امكان طانييان بتون امگي كچنلري تبريك و تشكّر ايدييورم. اميد ايدييورمكه  بتون امام-خطيب ليسه لريمزده  بو چاليشمه لر آرتارق دوام ايدر. بورالر بو مملكت ايچون مايه  حالنه  كلير.“
وداد خواجه م، سز ٩نجی صنفلردن صورومليسڭز و اونلر شيمدي عثمانلي تركجه سي ايله  يازيلمش متنلري اوقويابيلييور. عثمانليجه  چاليشمه لري ناصل باشلادى و نه لر ياپييورسڭز؟
بز طقوز سنه  أوڭجه  بو اوقوله  كلديگمزده  عربجه نڭ ياننده  آرشيولريمزڭ اسكي تركجه  ديديگمز عثمانلي تركجه سي ايله  طولو اولمسي حسبيله ، عثمانلي تركجه سي درسلريني ذاتًا دوشونیيوردق. اوقولمزڭ يوغون پروغرامي و يترلي خواجه  بولامامه مزڭ نه دنيله  ايلك أوچ-درت سنه  عثمانلي  تركجه سني درس اولارق قويامدق. بونڭ اضطرابنى ده  چكدك.
آنجق پروغراممز براز داها اوتوردقجه  و عثمانليجه يه  زمان آييرابيله جگمز بللي بر كسيتي اورته يه  قويدكدن صوڭره  فرقلي قوروملردن عثمانليجه  خواجه سي بولدق. خيرات وقفنڭ عثمانليجه  درسلري أوزرنده كي يوغون چاليشمه لرينى بيلييورز. بو سنه  ده  اورادن بر أوگرتمن بولمق صورتيله  بو پروغرامي دوام ايتديرييورز.
عثمانليجه  درسنده كي آماجمز ساده جه  قبرستان و جامعلرده كي يازيلري اوقومقدن زياده ، اصل قايناغمز اولان تاريخمزي اورته يه  چيقارابيلمكدر. عثمانليجه  اگيتيممزي حاضرلق صنفنڭ بيتيمنده كي ياز اوقولنده  و طقوزنجي صنفده  آقشام أتوتلرنده  قويديغمز درسلر ايله  دوام ايتديرييورز. و بوندن ده  أوگرنجيلريمزڭ كوسترديگي باشاريلر طولاييسيله  ايي نتيجه  آلديغمزي دوشونیيورز.
بو اگيتيملريمز اكسيكلري قپاتيلارق دوام ايتديريله جكدر. بو اويغولادیغمز اگيتيمڭ عثمانليجه يي أوگرنمه  و كله جك نسللره  آقتاريلمسي نقطه سنده  يترلي اولديغني دوشونیيورز. بوندن صوڭره كي سورچده  عثمانليجه يي ايلري دوزَيده  أوگرنمك ايسته ينلره  دونوك اوقولمزده  ويا طيشاريده  اك قورسلر آچيلابيلير. اما شو آنكي اگيتيمڭ -أوگرنجيلرڭ عربجه لرينڭ ده  ايي اولمه لري حسبيله - عثمانليجه يي أوگرنمه  آچيسندن يترلي اولديغني دوشونويورز.
و كنجلره  صوردق…
عثمانليجه  دينيلنجه  نه  آڭلييورسڭز؟
مزار طاشلري، كتابه لر…
ماصاده  غائب ايديلمش جهانشمول بر دولت، ٦ عصرلق مدنيت كلييور عقلمه ؛ حزنلنمه مك الده  دگل…
نه دن عثمانليجه  درسلرينه  دوام ايدييورسڭز؟
اجداديمزله  آرامزده كي باغلري قوتلنديرمك آچيسندن دوام ايتمكده يم…
عثمانليجه  ايليكلريمه  ايشله مش. جان، مفتون اولديغني آرار. بنم أوزم ده  عثمانليجه يي آرار. بو أوزي بولدكدن صوڭره  ناصل بيراقير انسان؟
عثمانليجه  أوگرنمك زورميدر؟
كلمه لر تركجه ، يازيليش عرب آلفابه سي. بنجه  پك زور دگل.
عثمانليجه  ذاتًا بيلديگمز بر ديل يعني تركجه . زور اولاجق بر ياني يوق. آتالريمزڭ ميراثي زور كليرسه  بو ملّت ناصل طوغريلير؟
عثمانليجه  ليسه لرده  زورونلي درس اولارق اوقوتولسه  ناصل اولور؟
چوقدن اولمليدي…
هر هانگي بر درس كتابي مثلا تاريخ كتابنى عثمانليجه سندن اوقومق ايسترميديڭز؟
او كتابي اوقوركن كنديمي او آني ياشييور كبي حسّ ايدرم. چوق كوزل اولور.
اوريژينال متني كورمك المزه  آلديغمز قوپيه دن چوق داها فضله در. او اثري اوريژينال حاليله  كورديگمز وقت كنديمزي او دورڭ بر پارچه سي حسّ ايدرز.
نه  ياپيليرسه  عثمانليجه يه  ايلكي آرتار؟
ئولكه مزده  بعض كسيملر عثمانليجه يي دگل عثمانلي يي چكمييور… ايلكي آرتمسي ايچون أوڭجه  عثمانلي يي سومك لازم. عثمانلي يي سون عثمانليجه يي ده  سور.
ناصل چاليشمه لر يايغينلاشيرسه  عثمانليجه  يايغينلاشير؟
نشر فعاليتلري آرتيريليرسه  ياخود قورسلر آچيليرسه  و أوزللكله  عثمانلي سوديريليرسه  يايغينلاشديريلير بنجه . أوڭجه لكله  قوللانديغمز كلمه لر آرتيريلمليدر. كيشينڭ افقي كنيشله دكجه  كيشي داها فضله  أوگرنمك ايستر. هر شي أوگرنمكده  بيتييور.
گنج اولمق و عثمانليجه يي يان يانه  كتيرديگڭزده  ناصل بر يوروم چيقار؟
عثمانلي كنجيله  جمهوريت كنجي چوق فرقلي كيشيلردر. عثمانليجه  و كنج ديديگمزده  عقللر شهزاده لره  كيدر. بويله  كليشن، كنج شهزاده  اولمه يه  آطايدر.
چوجقلر ١نجی صنفدن اعتبارًا لاتين آلفابه سنڭ ياننده  عثمانلي تركجه سني ده  خفيفدن أوگرنيرلرسه  استقبالده  عثمانلي كنجلگي، عاصمڭ نسلنڭ كلمسي ياقيندر…

'Mülâkâtlar' KONUSUNDAKİ DİĞER YAZILAR

ŞU YAZILAR DA 'Mülâkâtlar' İLE İLGİLİ. OKUMAK İSTEYEBİLİRSİNİZ:

HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ.

SİZ DE FİKİRLERİNİZİ BEYAN EDEBİLİRSİNİZ..

Henüz yorum yok..

Bu yazı ile ilgili fikirlerinizi beyan edebilirsiniz.

<