Archive

Osmanlıca Eğitim ve Kültür Dergisi 6. Türkiye Dergi Fuarında

Osmanlı Türkçesinin öğrenilmesi konusunda öncülük yapan dergimiz, “15 dakikada Osmanlıca öğrenmek ister misiniz?” cümlesiyle oluşturduğu farkındalık üzerinden çalışmalarına devam ediyor. Kolay okuma dediğimiz metinlerin bahsedilen süre içerisinde tecrübeyle okunuyor olması, yıllarca kafamızda yanlış olarak yer eden “Osmanlıca öğrenmek zordur!” algısını

Devamı

Kendinize Gelin!

Kendinize Gelin! Necip Fazıl, Gençliğe Hitabe’sinde “Kökü ezelde ve dalı ebedde bir sistemin aşkına, vecdine, diyalektiğine, estetiğine, irfanına, idrakine sahip bir gençlik”ten bahseder. Zira Cemil Meriç milletlerin ana vasfını ‘devamlılık’ olarak tayin ederken, fark etmemiz gereken önemli nokta, gençlerimizin gelecek Devamı

GEÇMİŞİ OLMAYANIN GELECEĞİ OLMAZ

Dr. Muammer YILDIZ | İstanbul Milli Eğitim Müdürü | Mülakat: Metin UÇAR Kıymetli Hocam, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz, kimdir Muammer Yıldız? Biyografik olarak anlatacak olursak Erzurum’un Narman ilçesine bağlı Sütpınar Köyü’nde dünyaya geldim. İlkokulu köyümde, ortaokulu Şekerli Köyü’nde okudum. Birinci

Devamı

Fatih Sultan Mehmet’in Vasiyetnamesi

Ben ki, İstanbul Fâtihi abd-i âciz Fatih Sultan Mehmed, bizâtihi alın terimle kazanmış olduğum akçelerimle satın aldığım İstanbul’un Taşlık mevkiinde kâin ve mâlumu’l-hudut olan 136 bab dükkânımı aşağıdaki şartlar muvacehesinde vakfı sahih eylerim. بنكه ، استانبول فاتحي عبد عاجز فاتح سلطان Devamı

Ey bu vatan gençleri! 

Frenkleri taklide çalışmayınız. اي بو وطن كنجلري Devamı Mayıs 2015 sayımızda… Devamı

Gençliğe Hitabe

Bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik... “Zaman bendedir ve mekân bana emanettir!” şuurunda bir gençlik... Devlet ve milletinin büyük çapa ermiş yedi asırlık hayatında ilk iki buçuk asrını aşk, vecd, fetih ve hâkimiyetle süsleyici; üç asrını kaba softa ve ham Devamı

ÖKÜZ ÖLDÜ ORTAKLIK BOZULDU

Birlikte iş yapan taraflar arasındaki yakınlaşmayı sağlayan sebep ortadan kalkınca ortaklık da bozulur. İnsanlar birlikte yaşar, birlikte iş yapar ve ortaklıklar kurarlar. Ortaklık karşılıklı güven, saygı ve sevgiye dayanır. Bu değerler yıkılınca ortaklık da ortadan kalkar. Kısa ve uzun süren ortaklıklar vardır. Mesela iki kardeşin kurduğu iş ortaklığı uzun sürmez. Devamı

Hüsn-i Hat Çalışmaları: Mim Harfi

Bu sayımızda öğrendiğimiz harflerden “م” (Mim)’ın diğer harflerle birlikte nasıl yazılacağını göreceğiz. Harfleri yazarken, daha önce öğrendiğimiz başlama ve bitiş şekillerini unutmayalım.

Devamı