Archive

İstikbal Köklerdedir

İstikbal Köklerdedir Kapağa taşıdığımız başlıktaki cümle dikkatinizi çekmiştir. Çünkü bu cümleyi hep “İstikbal Göklerdedir” olarak duymuş ve okumuştuk. Eğer dikkatinizi çekmediyse de biz burada tekrar hatırlatalım istedik. Evet, “İstikbal Köklerdedir”. Bunu bu tarzda ifade etmekten kastımız, dikkatleri köklerimize, bize, bize Devamı

OSMANLICAYI ÖĞRENMEDEN UZAYA GİDEMEYİZ!

OSMANLICAYI ÖĞRENMEDEN UZAYA GİDEMEYİZ! Prof. Dr. Hayati Develi | Yunus Emre Enstitüsü Başkanı / Mülakat: Metin UÇAR Hocam, öncelikle Osmanlıcayı nasıl tanımlarsınız? Osmanlıca diye bir dil yok; bu dil Türkçedir. Osmanlı Türkçesi demek daha doğrudur. Bu bizim Anadolu’daki bin yıllık

Devamı

Osmanlı Devrinde Bulunan Defineler

Tevafuken Bulunan Defineler Muhtevasından dolayı, bulunan veya ortaya çıkan definelerle ilgili haberler, tarih boyunca hep revaçta olmuştur. Kimi zaman birilerinin gayreti ve aramasıyla ortaya çıkan defineler veya hazine sandıkları, bazen bir tevafuk üzerine de bulunabilmekteydiler. Tarihte bu durumun birçok örneği

Devamı

Dersaâdet

Der kelimesi, Farsça olup kapı manasına gelmektedir. Bu sebeple Dersaâdet’e saâdet kapısı diyebiliriz. Dersaâdet, Osmanlı döneminde İstanbul’un Suriçi bölgesine verilen isimdi. 1150 sene Roma İmparatorluğuna ve 470 sene Osmanlı Devletine başşehirlik yapmış olan bu tarihî yarımadaya Osmanlılar Nefs-i İstanbul da Devamı

Hüsn-i Hat Çalışmaları: Lam Harfi

Bu sayımızda öğrendiğimiz harflerden “ل” (Lam)’ın diğer harflerle birlikte nasıl yazılacağını göreceğiz. Harfleri yazarken, daha önce öğrendiğimiz başlama ve bitiş şekillerini unutmayalım.

Devamı

Kitabe okumaları

Devamı Nisan 2015 sayımızda… Devamı

Tarihten Notlar: KURT, DEVE, HURMA, AĞAÇ, DEĞNEK, OK

Bir kurt, keçilerden birisini tutmuş; çoban, kurdun elinden kurtarmış. Kurt demiş: Allah’tan korkmadın, benim rızkımı elimden aldın. بر قورت، كچيلردن بريسني طوتمش؛ چوبان، قوردڭ ألندن قورتارمش. قورت ديمش: اللّٰهدن قورقمادڭ، بنم رزقمي ألمدن آلدڭ.  Devamı Nisan 2015 sayımızda… Devamı

Ödüllü Bulmaca: Nisan 2015

Aşağıdaki kelimeleri Osmanlı Türkçesine çevirdikten sonra kutulara yerleştiriniz ve kırmızı daire içine denk gelen harfleri aşağıda rakam sırasına göre düzenlenmiş kutulara yerleştirdikten sonra Osmanlıca el yazısı ile kaydediniz ve ortaya çıkacak cümleyi Latin harfleri ile yazıp mektup@osmanlicadergi.com adresine gönderiniz. Gelenler

Devamı