Archive

OSMANLICAYI ÖĞRENMEDEN UZAYA GİDEMEYİZ!

OSMANLICAYI ÖĞRENMEDEN UZAYA GİDEMEYİZ! Prof. Dr. Hayati Develi | Yunus Emre Enstitüsü Başkanı / Mülakat: Metin UÇAR Hocam, öncelikle Osmanlıcayı nasıl tanımlarsınız? Osmanlıca diye bir dil yok; bu dil Türkçedir. Osmanlı Türkçesi demek daha doğrudur. Bu bizim Anadolu’daki bin yıllık

Devamı

Osmanlı Devrinde Bulunan Defineler

Tevafuken Bulunan Defineler Muhtevasından dolayı, bulunan veya ortaya çıkan definelerle ilgili haberler, tarih boyunca hep revaçta olmuştur. Kimi zaman birilerinin gayreti ve aramasıyla ortaya çıkan defineler veya hazine sandıkları, bazen bir tevafuk üzerine de bulunabilmekteydiler. Tarihte bu durumun birçok örneği

Devamı

Hüsn-i Hat Çalışmaları: Lam Harfi

Bu sayımızda öğrendiğimiz harflerden “ل” (Lam)’ın diğer harflerle birlikte nasıl yazılacağını göreceğiz. Harfleri yazarken, daha önce öğrendiğimiz başlama ve bitiş şekillerini unutmayalım.

Devamı

Ödüllü Bulmaca: Nisan 2015

Aşağıdaki kelimeleri Osmanlı Türkçesine çevirdikten sonra kutulara yerleştiriniz ve kırmızı daire içine denk gelen harfleri aşağıda rakam sırasına göre düzenlenmiş kutulara yerleştirdikten sonra Osmanlıca el yazısı ile kaydediniz ve ortaya çıkacak cümleyi Latin harfleri ile yazıp mektup@osmanlicadergi.com adresine gönderiniz. Gelenler

Devamı