Archive

Ödüllü Bulmaca: Aralık 2014

Aşağıdaki kelimeleri Osmanlıcaya çevirdikten sonra yukarıdaki kutucukların içerisine yerleştiriniz. Daire içerisine denk gelen harflerle aşağıdaki numara sıralı yere yerleştirerek cümleyi Latin harfli Türkçeye çevirip bize en geç 25 Aralık’a kadar…

Devamı

Mezar Taşı Yazıları

Muhtelif mezar taşı yazıları..

Devamı

Osmanlıca Yazabiliyorum: Alıştırmalar

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat kendimizin gayret göstermesi önemli olacaktır. Bu ay da aşağıdaki metni Osmanlı Türkçesi/Kur’an harfleri ile yazmanızı istiyoruz…

Devamı

Hüsn-i Hat Çalışmaları: Ayın Harfi

Bu sayımızda öğrendiğimiz harflerden “ع” (Ayın)’ın diğer harflerle birlikte nasıl yazılacağını göreceğiz. Harfleri yazarken, daha önce öğrendiğimiz başlama ve bitiş şekillerini unutmayalım.

Devamı

Bergüzâr-ı Ahlâk

Mekâtib-i İ‘dadiye-i Mülkiye’nin dördüncü senesinde tedrîsi Maarif-i Umûmiye nezâret-i celîlesince tensîb kılınmıştır. Ahlak İbtida-yı emirde kuva-yı selase-i mezkure yani kuvve-i gadabiye…

Devamı

İBTİDAÎ MEKTEPLERDE OKUTULACAK DERSLER

Yemen’deki ibtidaî mekteplerde Kur’ân-ı Kerim, Tecvid, İlmihal, Türkçe, Matematik, İmla, Ahlak, Hat ve Dilbilgisi derslerinin verilmesinin kararlaştırıldığı, derslerin ahâlînin hükümete itâ‘at ve bağlılığını artıracak şekilde programlandığı, Osmanlıların fetihlerini ve İslâm’a yaptıkları hizmetleri anlatan bir eserin İstanbul’da hazırlandıktan sonra bastırılıp gönderilmesinin faydalı olacağı…

Devamı

Sinan Aksu: GENÇLİK BİR MİLLETİN EN DEĞERLİ HAZİNESİDİR

GENÇLİK BİR MİLLETİN EN DEĞERLİ HAZİNESİDİR Sinan Aksu | GSB Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü / Mülakat: Yavuz YEKELER Sinan Bey sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Aslen Erzincanlıyım. Eğitim hayatımı Ankara’da tamamladım. Ortaokul ve liseyi Ankara Merkez İmam Hatip Lisesinde, üniversite eğitimimi

Devamı