Archive

Ödüllü Bulmaca: Aralık 2014

Aşağıdaki kelimeleri Osmanlıcaya çevirdikten sonra yukarıdaki kutucukların içerisine yerleştiriniz. Daire içerisine denk gelen harflerle aşağıdaki numara sıralı yere yerleştirerek cümleyi Latin harfli Türkçeye çevirip bize en geç 25 Aralık’a kadar…

Devamı

Tarihten Notlar: VEDA HUTBESİ’NDEN, AĞIRLIĞINCA ALTIN EDERDİ, SENİ KANUNA ŞİKÂYET EDERİZ, TUZLU KAHVE

Ey insanlar! Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Âdemin çocuklarısınız. Âdem ise topraktandır. Arap’ın Arap olmayana Arap olmayanında Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi kırmızı tenlinin siyah üzerine siyahında kırmızı tenli üzerinde... اي انسانلر! ربّڭز بردر. باباڭز ده بردر. هپڭز آدمڭ چوجقلريسڭز. آدم ايسه طوپراقدندر. عربڭ عرب اولمايانه Devamı

Mezar Taşı Yazıları

Muhtelif mezar taşı yazıları..

Devamı

Osmanlıca Yazabiliyorum: Alıştırmalar

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat kendimizin gayret göstermesi önemli olacaktır. Bu ay da aşağıdaki metni Osmanlı Türkçesi/Kur’an harfleri ile yazmanızı istiyoruz…

Devamı

Hüsn-i Hat Çalışmaları: Ayın Harfi

Bu sayımızda öğrendiğimiz harflerden “ع” (Ayın)’ın diğer harflerle birlikte nasıl yazılacağını göreceğiz. Harfleri yazarken, daha önce öğrendiğimiz başlama ve bitiş şekillerini unutmayalım.

Devamı

Osmanlı Kudüs’te

Osmanlılar 28 Aralık 1516’da Sinan Paşa önderliğinde, Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferinde Kudüs’e girdiler. Kudüs’ün Fethinden sonra Yavuz Sultan Selim Mukaddes Kudüs şehrini... عثمانليلر ٢٨ آرالق ١٥١٦’ده سنان پاشا أوڭدرلگنده ، ياووز سلطان سليمڭ مصر سفرنده قدسه گيرديلر. قدسڭ فتحندن صوڭره ياووز سلطان سليم مقدّس قدس شهرينى Devamı

Bergüzâr-ı Ahlâk

Mekâtib-i İ‘dadiye-i Mülkiye’nin dördüncü senesinde tedrîsi Maarif-i Umûmiye nezâret-i celîlesince tensîb kılınmıştır. Ahlak İbtida-yı emirde kuva-yı selase-i mezkure yani kuvve-i gadabiye…

Devamı

Bu Gazel Mecnun’un Münacatıdır

Yâ Rab belâ-yı aşkla kıl âşîna beni Bir dem belâ-yı aşktan itme cüdâ beni (Ya Rab aşk belasıyla içli dışlı kıl beni, bir an bile ayırma aşk belasından beni) يا رب عشق بلاسيله ايچلي طيشلي قيل بني، بر آن بيله Devamı

İBTİDAÎ MEKTEPLERDE OKUTULACAK DERSLER

Yemen’deki ibtidaî mekteplerde Kur’ân-ı Kerim, Tecvid, İlmihal, Türkçe, Matematik, İmla, Ahlak, Hat ve Dilbilgisi derslerinin verilmesinin kararlaştırıldığı, derslerin ahâlînin hükümete itâ‘at ve bağlılığını artıracak şekilde programlandığı, Osmanlıların fetihlerini ve İslâm’a yaptıkları hizmetleri anlatan bir eserin İstanbul’da hazırlandıktan sonra bastırılıp gönderilmesinin faydalı olacağı…

Devamı

Sinan Aksu: GENÇLİK BİR MİLLETİN EN DEĞERLİ HAZİNESİDİR

GENÇLİK BİR MİLLETİN EN DEĞERLİ HAZİNESİDİR Sinan Aksu | GSB Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü / Mülakat: Yavuz YEKELER Sinan Bey sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Aslen Erzincanlıyım. Eğitim hayatımı Ankara’da tamamladım. Ortaokul ve liseyi Ankara Merkez İmam Hatip Lisesinde, üniversite eğitimimi

Devamı