Archive

Ödüllü Bulmaca Kazananları [Kasım 2014]

Ödüllü bulmaca, Kasım 2014 kazananları..

Devamı

Ödüllü Bulmaca: Kasım 2014

Merhaba Arkadaşlar! Aşağıdaki kelimelerin Osmanlıca yazılışları harf tablosunda sağdan sola, yukarıdan aşağı ve çapraz olarak yerleştirilmiştir. Latin harfli olarak verilen kelimelerin altındaki boşluklara Osmanlıca yazılışı ile yazıp harf tablosu içerisinde bularak işaretleyiniz. Bulmacanın son gönderme tarihi 25 Kasım’dır. Neticeler 30 Kasım’e kadar açıklanacaktır.

Devamı

Tarihten Notlar: Kasım 2014

Başlıklar: DÜNYANIN EN GÜZELİ OLAN YAZINIZI NİYE ATTINIZ? YAVAŞ YAVAŞ DİNİNİ TERK ETMİŞ OLUR DİL’DE İNKILÂP OLMAZ MİLLİ KÜLTÜR NASIL VERİLECEK? AMAN GÖRMESİNLER, SATAR!

Devamı

Muhtelif Kitâbeler: Kasım 2014

Devamı Kasım 2014 sayımızda.. Devamı

Osmanlıca Yazabiliyorum: Kasım 2014

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat kendimizin gayret göstermesi önemli olacaktır. Bu ay da aşağıdaki metni Osmanlı Türkçesi/Kur’an harfleri ile yazmanızı istiyoruz.  

Devamı

Hüsn-i Hat Çalışmaları: Tı Harfi

Bu sayımızda öğrendiğimiz harflerden (Tı)’ın diğer harflerle birlikte nasıl yazılacağını göreceğiz. Harfleri yazarken, daha önce öğrendiğimiz başlama ve bitiş şekillerini unutmayalım.

Devamı

Birlik ve Beraberlik

İman etmedikçe cennete giremezsin, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Hazret-i Muhammed ايمان ايتمه دكجه جنّته گيره مزسڭز، بربريڭزي سومدكجه ده ايمان ايتمش اولامازسڭز. حضرت محمّد Devamı Kasım 2014 sayımızda.. Devamı

Arabî Harfleri Terakkimize Mâni Değildir

Bu mütalaadan sonra, harf ve imlâ meselelerinin mûcib-i terakki olduğunu iddia edenlerin iddialarını tedkik ve bunların haklı olmadıklarını âtideki misaller ile isbat edelim: 1- Fransa- Fransızca elifbâ, Türkçe munfasıl elifbâdan daha zordur. Fransızca imlâ…

Devamı

7 Soruda Harf İnkılabı

84 yıl önce Arap elifbası yasaklandı, Latin alfabesine dayanan “yeni Türk harfleri” kabul edildi. Harf İnkılabı birçok açıdan ‘benzersiz’ bir karardı. Ancak uzun bir süre tartışılamadı, bazı gerçekler tek yanlı olarak tahrif edildi. İnkılabın 50. yılında... ٨٤ ييل أوڭجه عرب الفباسي ياساقلاندي، لاتين آلفابه سنه طايانان “يڭي ترك Devamı

İtalyan Subayının Arnavutları Devlete Karşı Kışkırtma Çabaları

İtalya Hükümeti’nin Arnavutluk’un Toska kısmında bazı önde gelen Arnavutları kandırmaya çalıştığı, Manastır Jandarma Kumandanlığınca yapılan incelemeler neticesinde Ohri’de jandarma kuvvetlerini düzenleme işinde görevli İtalyan Topçu Binbaşısı Morikbo’nun bölgede yaşayan Bulgarlara yaptığı gibi…

Devamı