Archive

Müverrih Ahmed Lütfi Efendi’nin Şahidesi ve Bir Ta’lik Levha

هو الحيّ الباقي Hüve’l-Hayyü’l-Bakî بر عصرلق عمري كسب كماله صرف ايدوب Bir asırlık ömrü kesb-i kemâle sarf idüb هر زمانده مظهر اولمشدي بحقٍّ حرمته Her zamanda mazhar olmuşdu bihakkın hürmete

Devamı

Yafa’da Osmanlı Yapısı

لطف سلطان زمان ملكن ايتدي كامران Lütf-ı Sultan zaman-ı mülkün itdi kâmurân اولمده هر دم جهان سايه سنده مستفيد Olmada her dem cihan sayesinde müstefîd

Devamı

Cafer Ağa Medresesi Kitâbesi

سرای همايونده كائن تبرداران زلفليان Saray-ı hümâyunda kâin teberdârân-ı zülfliyân خاصّه كتخداسي اولوب طريق حج شريفده Hassa kethüdası olub tarik-i Hacc-ı Şerifde

Devamı

Osmanlıca Yazabiliyorum: Cümle Alıştırmaları

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat kendimizin gayret göstermesi önemli olacaktır. Bu ay da aşağıdaki metni Osmanlı Türkçesi/Kur’an harfleri ile yazmanızı istiyoruz.

Devamı

Hüsn-i Hat Çalışmaları: Dad Harfi

Bu sayımızda öğrendiğimiz harflerden “ض” (Dad)’ın diğer harflerle birlikte nasıl yazılacağını göreceğiz. Harfleri yazarken, daha önce öğrendiğimiz başlama ve bitiş şekillerini unutmayalım.

Devamı

Tarih: Avrupa’daki Varlığımızı Kabul Ettiren 2. Kosova Savaşı

Sultan 2. Murat önderliğindeki Osmanlı Ordusu ile Macar kumandanı Hunyadi Yanoş önderliğindeki bir Balkan Ordusu arasında yapılmış bir muharebedir. Osmanlı Devleti’nin zaferiyle sonuçlanmıştır. SAVAŞ ÖNCESİ Varna’da alınan mağlûbiyet ile Macaristan ve Lehistan ordularının önemli bir kısmının Türkler tarafından yok edilmesine rağmen, Eflak, Arnavutluk ve Mora’da baş gösteren isyanlar …

Devamı

Şiir: Sonbaharın Dili / Yahya Kemal

Fânî ömür biter bir uzun son bahar olur Yaprak çiçek ve kuşlar dağılır târ u mâr olur Mevsim boyunca kendini hissettirir veda’ Artık bu dağdağayla …

Devamı