Archive

Kadir Mısıroğlu: Osmanlıca Zeka Yazısıdır

Osmanlıcanın alfabe ve lisan kısmı bir bütün olarak mı değerlendirilmelidir? Osmanlıca dediğimizde ne anlamalıyız? Osmanlıcayı nasıl tarif edersiniz? Harf kısmı ve lisan kısmı ikisi de birbirine bağlıdır. Harf inkılabı ile işledikleri ihaneti itmama medar olmak üzere lisandaki tahribatı yapıyorlar. Ben Devamı

Dünya Tarihi Osmanlı Tarihi Bilinmeden Yazılamaz

Osmanlıca öğrenmenin pek çok faydaları ve maslahatları olduğuna hepimiz hemfikirizdir. Fakat tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu’nun ifade ettiği “zekâ yazısı” olmasını belki hiç gündem yapmamışızdır. Bazı kelimelerin yazılışı farklı okumaları beraberinde getirmesi, normalde bir zorluk gibi gözükse de, aslında kafa yormayı, Devamı