Archive

Hürriyet Kasidesi

Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selâmetten Çekildik izzet ü ikbal ile bâb-ı hükûmetten Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten Mürüvvet-mend olan mazluma el çekmez iânetten Hakîr olduysa millet, şânına noksan gelir sanma Yere düşmekle cevher, sâkıt olmaz kadr-ü kıymetten Devamı

Mevlid

Kelime olarak doğum, ıstılah olarak ise Hz. Peygamberʹin doğumu anlamına gelen bu kelime, Hz. Peygamberʹin doğumu vesilesiyle yazılan manzum ve mensur eserler için de kullanılmıştır. Miladi 571 Rebiülevvelʹinin 12. gecesi olarak kabul edilen mevlid hususunda ilk eseri (Kitâbüʹt-Tenvîr fî Mevlidiʹs-Sirâciʹl-Münîr) Devamı

İskender Pala: Osmanlı Türkçesini bir Yabancı Dil gibi değil, Öz Dilimiz gibi Düşünerek Öğrenmeliyiz

Hocam, size göre Osmanlıcanın medeniyetimiz açısından kıymeti nedir? Medeniyetler iman, düşünce ve sanat ile inşa edilir ama lisan ile muhafaza edilir. Medeniyetin nesiller arasındaki anlayış birliği içinde devamı, temellendirilmiş bir lisan sayesinde sağlanır. Bu açıdan bakıldığında Türk medeniyetinin lisanı Osmanlı Devamı

15 Dakikada Osmanlıca Öğretiyoruz

Sevgili Osmanlıca sevdalıları, geçtiğimiz Mart ayı içerisinde düzenlenen bir kitap fuarına katıldık. Siz sevgili takipçilerimizden bir kısmıyla görüşme ve sohbet imkanı bulduğumuz fuarda önemli bir faaliyete de imza attık. 15 dakikada Osmanlıca öğretiyoruz, etkinliği yaptık. Fuarı ziyarete gelenlerin çoğunun dikkatini Devamı