7. Sayının Editör Yazısı

7. Sayının Editör Yazısı

by Mart 2014 0 comments

Toprağı olmayan zeminde ağaç yetişmediği gibi, köklerine sıkı sıkı yapışan ağaçlar olmazsa toprağın erozyona uğradığı bilinen bir gerçektir. İleri zamana meyve verebilmek için sağlam bir zemine, kendi öz toprağına sıkı sıkıya sarılan köklere ve her rüzgâra göğüs gerebilen bir gövdeye ihtiyaç vardır.

Evet, ağaçlar kökleri, milletler tarihi üzerinde yükselir. Tarihi ile bağını koparmış millet, köksüz ağaç gibidir. Ünlü Alman şairi Goethe, “En az üç bin yıl öncesini bilmeyen millet, gaflet uykusundadır” der.

Kemal Karpat da tarihi mahkumiyetten kurtarıp güncele taşımanın gereğine işaretle şöyle der: “Tarihi bir malzeme deposu, bir tecrübe kaynağı olarak görüyorum. Zaten tarih ancak insanların güncel yaşamlarıyla ilgili hale getirilirse mana kazanır, yoksa kupkuru bir zaman tarihi olur.”

Bizim zeminimiz, bin yıldır teraküm eden kültürümüzdür. Köklerimiz ise, o zemine tutunmamıza imkan tanıyacak harflerdir. İleri zamana meyve verecek genç neslin yetişmesine zemin hazırlamak için yapılabilecek en önemli çalışma da, bizleri yüz yılladır teraküm eden, biriken kültürümüzle bağlayacak harflerimizle barıştırmak, kaynaştırmak olsa gerektir.

Bundan bahisle, bu ay dergimizde, Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Sayın Nabi Avcı’yı misafir ettik. Kendilerinden gençliğin tarihimiz ile buluşabilmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığını sual ettik. Ve yapılan güzel çalışmaları siz kıymetli okuyucularımızla paylaştık.

Çılgın projelerin sadece günümüzde değil, tarihimiz boyunca var olageldiğine bir şahit de biz gösterdik. Küçükçekmece Gölü üzerinde yapılması planlanan bir çalışmayı sizlerle paylaştık.

Ve Çanakkale… Neden geçilemez olduğunu, aynı dirayetin bugün nasıl elde edilebileceğini paylaşmak istedik sizlerle. Gerçi kapakta her şey net izah edilmişti. Fakat kapı sadece giriş içindir. En net hali bile içerisinin gizemini bir derece hissettirebilir. Onun için okumaya devam etmelisiniz.

Çok muhterem Osmanlıca sevdalıları! Sizlerden gelen mailler bizleri daha da heyecanlandırıyor, daha bir gayretle üretmeye sevk ediyor. Neden mi? Çünkü öğrendiğinizi görüyor, mutlu oluyoruz. Takdirlerinizden çok, öğreniyor olmanıza vesile olabilmekle ilgileniyoruz. Kırdaki, dağdaki evinde çalışan amcamızdan, hudut boyunda nöbet tutan askerimize; el işinin yanında dergimizi açık tutan ablamızdan, dükkânı önünde Osmanlıca öğrenmeye gayret eden siz esnaf okurlarımıza “Osmanlıca öğrenmek zor değildir!” gerçeğini faaliyetleri ile göstermiş olmalarından dolayı bir kez daha biz teşekkür ediyoruz.

Dergide çalışmalarımız artarak devam ediyor. Okuyabilen, ileri metinlerle muhataplık kurabilen, her gün geçtiği binanın alnındaki Kur’an harflerini okuyabilen ve notlarını Osmanlıca tutabilen bir profil oluştuğuna hep beraber şahit oluyoruz.

Yine orijinal bir bulmaca ile çıkıyoruz bu ay karşınıza. Bulmacayı sadece bir bulmaca olarak görmeyiniz lütfen. Öğrenme seviyesi ve gayretini artırması açısından oldukça önemli bulmacalar.

Bir de 1-9 Mart tarihleri arasında kitap fuarındayız. Arka kapakta gerekli bilgileri bulabilirsiniz. Müsait olanları bekliyoruz.

طوپراغي اولمايان زمينده  آغاچ يتيشمديگي گبي، كوكلرينه  صيقي صيقي ياپيشان آغاچلر اولمازسه  طوپراغڭ أروزيونه  اوغراديغي بيلينن بر گرچكدر. ايلري زمانه  ميوه  ويره بيلمك ايچون صاغلام بر زمينه ، كندي أوز طوپراغنه  صيقي صيقي يه  صاريلان كوكلره  و هر روزگاره  گوگس گره بيلن بر گوگده يه  احتياج واردر.

اوت، آغاچلر كوكلري، ملّتلر تاريخي أوزرنده  يوكسلير. تاريخي ايله  باغني قوپارمش ملّت، كوكسز آغاچ گبيدر. أوڭلي آلمان شاعري گوته ، ”اڭ آز أوچ بيڭ ييل أوڭجه سني بيلمه ين ملّت، غفلت اويقوسنده در“ دير.

كمال قارپات ده  تاريخي محكوميتدن قورتاروب گونجله  طاشيمه نڭ گرگنه  اشارتله  شويله  دير: ”تاريخي بر مالزمه  دپوسي، بر تجربه  قايناغي اولارق گورويورم. ذاتًا تاريخ آنجق انسانلرڭ گونجل ياشاملريله  ايلگيلي حاله  گتيريليرسه  معنا قازانير، يوقسه  قوپقورو بر زمان تاريخي اولور.“

بزم زمينمز، بيڭ ييلدر تراكم ايدن كولتوريمزدر. كوكلريمز ايسه ، او زمينه  طوتونمه مزه  امكان طانيياجق حرفلردر. ايلري زمانه  ميوه  ويره جك گنج نسلڭ يتيشمه سنه  زمين حاضرلامق ايچون ياپيلابيله جك اڭ أونملي چاليشمه  ده ، بزلري يوز ييللادر تراكم ايدن، بريكن كولتوريمزله  باغلاياجق حرفلريمزله  باريشديرمق، قايناشديرمق اولسه  گركدر.

بوندن بحثله ، بو آي درگيمزده ، ملّي اگيتيم باقانمز پروف. در. صايين نابي آوجي يي مسافر ايتدك. كنديلرندن گنجلگڭ تاريخمز ايله  بولوشابيلمه سي ايچون نه  گبي چاليشمه لر ياپيلديغني سؤال ايتدك. و ياپيلان گوزل چاليشمه لري سز قيمتلي اوقويوجيلريمزله  پايلاشدق.

چيلغين پروژه لرڭ ساده جه  گونمزده  دگل، تاريخمز بوينجه  وار اولا گلديگنه  بر شاهد ده  بز گوستردك. كوچك چكمجه  گولي أوزرنده  ياپيلمسي پلانلانان بر چاليشمه يي سزلرله  پايلاشدق.

و چاناق قلعه … نه دن گچيله مز اولديغني، عين درايتڭ بوگون ناصل ألده  ايديله بيله جگني پايلاشمق ايسته دك سزلرله . گرچه  قپاقده  هر شي نَت ايضاح ايديلمشدي. فقط قاپي ساده جه  گيريش ايچوندر. اڭ نَت حالي بيله  ايچريسنڭ گيزمنى بر درجه  حسّ ايتديره بيلير. اونڭ ايچون اوقومه يه  دوام ايتمليسڭز.

چوق محترم عثمانليجه  سوداليلري! سزلردن گلن ميللر بزلري داها ده  هيجانلانديرييور، داها بر غيرتله  ئورَتمه يه  سوق ايدييور. نه دنمي؟ چونكه  أوگرنديگڭزي گورويور، موتلو اولويورز. تقديرلريڭزدن چوق، أوگرنييور اولمه ڭزه  وسيله  اولابيلمكله  ايلگيلنييورز. قيرده كي، طاغده كي اونده  چاليشان عمجه مزدن، حدود بوينده  نوبت طوتان عسكريمزه ؛ أل ايشنڭ ياننده  درگيمزي آچيق طوتان آبلامزدن، دكّاني أوڭنده  عثمانليجه  أوگرنمه يه  غيرت ايدن سز اصناف اوقورلريمزه  ”عثمانليجه  أوگرنمك زور دگلدر!“ گرچگنى فعاليتلري ايله  گوسترمش اولمه لرندن طولايي بر كز داها بز تشكّر ايدييورز.

درگيده  چاليشمه لريمز آرتارق دوام ايدييور. اوقويابيلن، ايلري متنلرله  مخاطبلق قورابيلن، هر گون گچديگي بنانڭ آلننده كي قرآن حرفلريني اوقويابيلن و نوطلريني عثمانليجه  طوتابيلن بر پروفيل اولوشديغنه  هپ برابر شاهد اولويورز.

يينه  اوريژينال بر بولمه جه  ايله  چيقييورز بو آي قارشيڭزه . بولمه جه يي ساده جه  بر بولمه جه  اولارق گورمه يڭز لطفًا. أوگرنمه  سويه سي و غيرتنى آرتيرمسي آچيسندن اولدقجه  أونملي بولمه جه لر.

بر ده  ١-٩ مارت تاريخلري آراسنده  كتاب فوآرنده يز. آرقه  قپاقده  گركلي بيلگيلري بولابيليرسڭز. مساعد اولانلري بكلييورز.

 

 

 

'Editörden' KONUSUNDAKİ DİĞER YAZILAR

ŞU YAZILAR DA 'Editörden' İLE İLGİLİ. OKUMAK İSTEYEBİLİRSİNİZ:

HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ.

SİZ DE FİKİRLERİNİZİ BEYAN EDEBİLİRSİNİZ..

Henüz yorum yok..

Bu yazı ile ilgili fikirlerinizi beyan edebilirsiniz.

<