Archive

Kitâbe Okumaları – Temmuz 2013

Başlıklar: KÖPRÜLÜ HEMŞİRESİ ÇEŞMESİ YAPIM KİTÂBESİ (BEŞİKTAŞ, İSTANBUL) MALATYALI İSMAİL AĞA CAMİİ TAMİR KİTABESİ (ÜSKÜDAR, İSTANBUL) SİYAVUŞ PAŞA ÇEŞME YAPIM KİTÂBESİ (BEŞİKTAŞ, İSTANBUL) YILDIZ HAMÎDİYE CAMİİ SAAT KULESİ (BEŞİKTAŞ, İSTANBUL)

Devamı

Osmanlıca Hat Çeşitleri: Ta’lik

Osmanlı Türkçesinde Kur’an harfleri kullanıldığı için, İslam hat geleneğine paralel olarak Osmanlı yazı sanatı da gelişmiştir. Matbaanın gelmesinden önce elle telif edilen veya çoğaltılan eserler türlerine göre farklı hatlarla yazılıyordu. 1727’de ilk Türk matbaasının açılmasıyla birlikte başta tarih, edebiyat ve…

Devamı

Hatt-ı Gubari

Hatt-ı Gubari, toz anlamına gelen ‘gubar’ kelimesinden gelmektedir ve gözle zor seçilebilecek küçüklükteki toz gibi minik yazı demektir. Posta güvercinlerine bağlanan minik kağıtlara çok yazı sığdırma çabası, bu yazıyı daha da geliştirmiştir. Bu sebeple bu yazıya “kalemü’l-cenah” (kanat kalemi)…

Devamı

Arşiv Metinleri İçin Gerekli Bazı Bilgiler

Başlıklar: Arapça ve Farsça Sayılar Sıra Sayıları Kesir Sayıları

Devamı

Arapça Kelimelerin İmlâsı

Bu bölümde, Arapça kelimelerin, hangi vezinlerde hangi manaları taşıdığı ve bu kelimelerin nasıl yazıldığı konusuna devam edeceğiz. Bu, Osmanlıca metinleri doğru okuyup doğru yazabilmeye imkân tanıyacaktır. Dikkat: Burada Arapça öğrenmeyeceğiz. Arapçadan geçen kelimelerin, ama sadece kelimelerin imlası hakkında bilgi sahibi olacağız.

Devamı